Certament, afegint topònims o antropònims no acabaríem mai. I arriba un
punt en què això té una utilitat baixa.

Si l'objectiu és evitar traduccions indesitjables de noms propis, potser es
pot arreglar aplicant algunes regles de CG com les que tenim en spa-cat.
Aquestes regles el que fan és no traduir certes paraules que, pel context,
poden ser noms propis. Pots copiar les mateixes regles, i afegir-ne alguna
més (com ara per a aquests típics noms francesos: Saint-..., ...-de-...,
...-sur-...). Aquests noms apareixeran marcats amb *, però val més això que
no una traducció absurda.

Salutacions,
Jaume Ortolà


Missatge de Hèctor Alòs i Font <hectora...@gmail.com> del dia dj., 13 de
febr. 2020 a les 23:05:

> He afegit al traductor fra-cat i por-cat els municipis de Catalunya i el
> País Valencià recollits a les taules Excel d'apertium-cat i que ja estaven
> en el diccionari monolingüe català (n'hi ha que són a les taules, però no
> al diccionari). No representa cap problema afegir-los als altres
> diccionaris perquè només són uns 1500.
>
> El problema és l'invers. Estic en disposició de carregar tots els
> municipis de l'Estat francès, però són uns 80.000. El diccionari monolingüe
> català té ara uns 110.000 lemes, amb la qual cosa gairebé el duplicaria per
> a un ús nul en altres traductors automàtics basats en el català. Alentiria
> les compilacions de tothom, etc. Però sense afegir aquests municipis tinc
> traduccions ridícules com:
>
> echo "Sainte-Marie-de-Gosse" | apertium -d . fra-cat
> Santa-Maria-de-Marrec
>
> Idees?
>
> Hèctor
> _______________________________________________
> Apertium-catala mailing list
> Apertium-catala@lists.sourceforge.net
> https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/apertium-catala
>
_______________________________________________
Apertium-catala mailing list
Apertium-catala@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/apertium-catala

Reply via email to