Xin chào,

Cách đây 2 chục năm, đại diện của nhóm ArchLinuxVn là bạn Sen Hồng (Rớt Lô Tét, 
RedLotus) có đứng ra làm áo cho các bạn, thực hiện giao nhận tiền và gửi áo.

Sáng nay, cả nhóm mới biết là có bạn H như trong email đính kèm vẫn chưa nhận 
được áo. Sau khi nhờ các bạn bên C500 kiểm tra thì phát hiện ra là bạn Rớt đã 
đánh dấu nhầm việc chuyển áo (trong khi thực tế chưa chuyển.)

Thật không may!

Thay mặt nhóm làm áo, chân thành xin lỗi bạn H.

Nay, cần tìm giang hồ để hoàn tiền làm áo cho bạn H. Nếu bạn H. không nhận thì 
giang hồ sẽ đập tại chỗ ::=)) Mục đích cua việc thuê giang hồ để tránh việc nộp 
tiền phạt theo lãi suất ngân hàng, sẽ khiến ArchLinuxVn phá sản ngay lập tức =))

Để tránh đau thương cho hai bên, thì còn một khả năng khác là chuyển chiếc áo 
mới (kiểu XL, màu chữ xanh) cho bạn H. Nhưng theo tin điều tra của C500 thì do 
bạn H đã chuyển qua xài Linux Mint, nên để nhận áo bạn cần phải nộp tiền phạt 
250k :~~))

Một lần nữa xin lỗi bạn H và chúc bạn một ngày vui vẻ làm việc tốt. Các bạn 
trong nhóm sẽ liên hệ với bạn sớm chứ cũng chả ai dám làm hầm hố như email này 
đâu hehe

TB: Các bạn khác vẫn còn chưa nhận được áo vui lòng liên hệ nhé. Giang hồ làm 
luôn một lần cho tiện @@

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
Telegram group: https://telegram.me/joinchat/ARBKEjyAvHio6ODKUhR-ZA
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/77c4a03e-e035-43c3-be3d-f06e24f06e84%40googlegroups.com.

Trả lời cho