İsmail Kılıçarslan
Çareyi, doğduğu topraklara yani Şamats’a sığınmakta bulur. Burada gözlerden
uzak şekilde yaşayabileceğini düşünür ama öyle olmaz. Yugoslav polisleri
Aliya’yı, rahmetli dedesinin evinde yakalar.

Hikaye uzun. Meraklısı Aliya’nın otobiyografisinden okuyabilir bu kısmı.
Aliya, zihnim beni yanıltmıyorsa, iki yıla yakın bir ceza alır. Ağır
şartlarda bir işçi-mahkum olarak çalıştırılır. Bu iki yıl boyunca ne
sonradan evleneceği ve o sıralarda aşkından tir tir titrediği Hersekli
Halida’sını görür ne de hayatının diğer aşkını, yani annesi Hiba’yı.

Sayılı gün bittiğinde tutulduğu hapishaneden bir jip ya da kamyon arkasına
atlayıp Saraybosna’ya gelir.

Meselenin ek yerine geldik işte. Aliya, Saraybosna’ya geldiğinde ilk nereye
gider dersiniz? Doğruca annesi Hiba’yı görüp ona sımsıkı sarılmaya mı?
Hayır. Doğruca Halida’ya koşup hasret gidermeye mi? Hayır. Nereye peki?
Arkadaşlarıyla kurduğu ve Yugoslavya Müslümanlarının uyanışını
hedefledikleri Miladi Müslümani teşkilatının yönetim ofisine.

Ofiste can dostları Hasan Biber ve Halid Kaytaz’ı bulur. Onlara sarılır ve
şunu sorar: ‘Bana vereceğiniz görev nedir?’

Şimdi burada bir duralım. Duralım ve meseleyi doğru anladığımızdan emin
olalım. Henüz 20 yaşında bir delikanlı olan Aliya, 2 yıl aradan sonra
şehrine döner ve sevdiği kızı ya da annesini görmek yerine doğruca Miladi
Müslümani’ye gider.

Eh, 1992 yılında başlayan o amansız soykırım çabasına karşı ülkesine
liderliği bu adam yapmasın da kim yapsın?

Bugün ‘bir meselem var’ diyen insan teklerine sormamız gereken soru tam
olarak şudur böylece: ‘Bana vereceğiniz görev nedir sorusunu sormaya hazır
mısın?’ Sonra başka sorular takip eder bu soruyu: ‘Meselen için nelerden
vazgeçebilir, hangi fedakarlıkları yapabilirsin? Lükslerinden, yaşam
alışkanlıklarından, özgürlüğünden, hatta canından vazgeçmeye hazır mısın?’

İsmet Özel ‘nöbet yerinde uyuklayan askerin kurşuna dizildiği bir Türkiye
hayal ediyorum’ dediğinde onu faşist olmakla suçlayanların atladığı yer
burasıdır işte. İsmet Bey de tıpkı Aliya gibi sadece ‘görev’e vurgu
yapmaktadır.

Bugün Türkiye’de dar gündelik politikanın esiri olmuş, reelpolitik ile
hayat geçirmeyi bir şey yapmak zanneden kim varsa görevini ihmal etmekte,
nöbette uyuklamaktadır. Mesele bundan daha büyük, bundan daha önemlidir.

Mesele, bana parası karşılığı söz verdiği tomrukları arabamın Türkiye
plakalı olduğunu gördüğünde vermeyen Sırp’ın ‘görev bilinci’ne muadil bir
görev bilinciyle donanmaktır.

Bu köşede bunu çokça yazdım ama tekrar ve tekrar yazmaktan vazgeçecek
değilim. Bütün ideolojik ve siyasi yönelimlerin ötesinde ifade etmem
gerekirse bugün ‘görev isteyen’ insanların tamamının asıl görevi Türkiye ve
onun bütün anlamlarıdır. ‘Türkiye’nin var olması ve var kalmasının dünya
için anlamı nedir?’ sorusuna cevap aramaktır. ‘Türkiye niçin Birleşik Arap
Emirlikleri, Suudi Arabistan ya da Mısır gibi bir ülke olamaz’ sorusunun
peşine düşmektir.

Ne olacaksa, yaşadığı esaretin ardından doğruca inandığı meseleye yönelip
‘bana vereceğiniz görev nedir?’ sorusuna cevap arayan Aliyalar eliyle
olacaktır.

Ötesi hamasettir, düz ovada yürümenin yolunu bulamamaktır. O halde soralım:
‘Bana vereceğiniz görev nedir?’

Ne diyordu Ahmet Tezcan: ‘Sen şimdi bu Alija senaryosunun ne olduğunu da
sorarsın yeğenim. Alija, TRT için hazırlanan 6 bölümlük bir dizidir.
Çekimleri sürmektedir. Çok güzel olacaktır inşallah.'

-- 

Salih Arıkan İletişim

Tel: 0506 514 96 93

Skaype: saliharikan2

Face: https://www.facebook.com/saliharikan4

Twitter: www.twitter.com/saliharikan77

İnsragam:  https://www.instagram.com/izmirliengelliler

TRT Kent Radyo İzmir programımız

https://www.youtube.com/watch?v=NvIqLtO81Gc&t=746s

Kıraç - Aşmak İçin Hareket

https://www.youtube.com/watch?v=dRlIgRJS9mQ

Bolvadin Gazi orta okulu seminerleri

https://www.youtube.com/watch?v=pEhNaUxbXmI&t=8s

Beyazay İzmir Çalışmalarımız

https://www.youtube.com/watch?v=DaQCle9YNVw&t=369s

Türkiye Beyazay Derneği İzmir şube başkanı Salih Arıkanın Demokrasi
Nöbetleri

https://www.youtube.com/watch?v=TNcvjPdyMbA&t=77s

Engelsiz İzmir hatıraları

https://www.youtube.com/watch?v=GMtHDCggLUQ&t=16s

*Kitabımı Sesli İstiyorum!*

https://www.change.org/p/kitabımı-sesli-istiyorum-tcmeb
"Toplu,Ulaşımda,sesli,uyarı,sistemi,istiyoruz
https://www.change.org/p/izmir-b%C3%BCy%C3%BCk%C5%9Fehir-belediyesi-toplu-ula%C5%9F%C4%B1mda-sesli-uyar%C4%B1-sistemi-istiyoruz


İmza kampanyamız kaldırınları geri istiyoruz

https://www.change.org/p/belediyeler-emniyet-müdürlükleri-valilikler-iç-işleri-bakanlığı-esnaf-odaları-ve-tüm-halkımız-kaldırımlarımızı-istiyoruz


Blogger

https://beyazayizmirhaberler.blogspot.com.tr

Web. www.beyazay.org.tr

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"asr_isaadet" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to asr_isaadet+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to asr_isaadet@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/asr_isaadet.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Cevap