Garbė Kristui!

Kviečiame prisijungti prie vadovų komandos
*M*oksleivių *A*teitininkų *P*avasario *A*kademijoje!

Akademija vyks balandžio 4–7 d. Kaune.
Vadovų kursai kovo 16–17 d. Vilniaus apylinkėse.

Vadovų registracijos anketą
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdziKJCDM_J4lzASuPZ4jadT-WVQ8PHtzYIoZPsS64SYnbIsA/viewform>
užpildyti kviečiame *iki kovo 9 dienos*.

MAPA'18 – puiki įžanga į balandžio 7–8 dienomis vyksiantį Ateitininkų
federacijos suvažiavimą.


Linkėjimai,
MAS Akademijų komitetas

*Už paramą dėkojame Ateitininkų fondui ir Lietuvių katalikų religinei
šalpai*
_______________________________________________
Konferencija Ateitis
Norėdami atsisakyti, rašykite adresu ateitis-unsubscr...@konferencijos.lt
https://www.konferencijos.lt/mailman/listinfo/ateitis

Atrašyti