*Garbė Kristui!*


2018 m. balandžio 7-8 dienomis Kaune, istoriniuose Ateitininkų rūmuose, įvyko
Ateitininkų federacijos suvažiavimas
<http://www.ateitis.lt/naujienos/ateitininku-federacijos-suvaziavimo-atgarsiai/>,
į kurį atvyko nariai iš visos Lietuvos. Du šimtai moksleivių, studentų ir
sendraugių ateitininkų vertino praėjusių metų veiklą, *išsirinko naują AF
pirmininką – ekonomistą Justiną Juknį* ir pagrindinius organizacijos
valdymo organus: valdybą, tarybą, kontrolės komisiją bei sąjungų valdybas.*Naujoji AF valdyba: *Laurynas Būda, Eglė Labutytė, Povilas Varnelis*, *Saulė
Šergalytė.*AF taryba: *Vidas Abraitis*, *Paulius Auryla*, *Justina Juodišiūtė*, *Paulius
Mieželis*, *Martynas Pilkis.*AF kontrolės komisija: *Vidas Čaikauskas*, *Tomas Urba*, *Arūnas Pemkus.*Moksleivių ateitininkų sąjungos valdyba*: kun. Domingo Avellaneda, Inesa
Čaikauskienė, Milda Ivanauskaitė, Donatas Jokubauskas, Agnė Markauskaitė,
Goda Kortyna Užpelkytė.*Studentų ateitininkų sąjungos valdyba*: Domantė Bikulčiūtė, Dovilė
Bikulčiūtė, Lukas Kriščiūnas, Lukas Satkaukas, Justina Šimonytė.Sendraugių ateitininkų sąjungos valdyba:  Elena Bučelytė, Jolanta
Kontrimaitė-Biuso, Jovita Mikalkėnaitė, Živilė Peluritienė, Rozvita
Vareikienė.


Sveikiname išrinktus organizacijos atstovus ir dėkojame visiems, kurie
prisidėjo prie suvažiavimo organizavimo. Melskime, kad Dievas laimintų ir
suteiktų drąsią, džiugią ir nuolankią širdį *visa atnaujinti Kristuje!*


Suvažiavimo nuotaikoms dar tebetvyrant kviečiame šią vasarą, *liepos 7-8
dienomis,* visus pasaulio ateitininkus susitikti Ateitininkų federacijos
sąskrydyje
<http://www.ateitis.lt/naujienos/ateitininku-federacijos-saskrydis/>.
Renginio organizatoriai kviečia jau dabar pradėti jam ruoštis ir nominuoti
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegvT_CcQuLr5R7gXDKeygFDju14FNoFtALhnmfn4M3PM2tfA/viewform>
ateitininkus,
kurie labiausiai prisidėjo prie visokeriopo organizacijos augimo.

*Įkvėpti ateities!*

*Pagarbiai*
*Suvažiavimo organizatoriai*

* Ateitininkų federacijos sekretoriatasMob.: +370 699
28557http://www.ateitis.lt/ <http://www.ateitis.lt/> *
_______________________________________________
Konferencija Ateitis
Norėdami atsisakyti, rašykite adresu ateitis-unsubscr...@konferencijos.lt
https://www.konferencijos.lt/mailman/listinfo/ateitis

Atrašyti