For coord files, I would use them and a topo file with caret_command
-file-convert -sc and make a gifti surface file.  For a paint file, I would
see about converting it to a gifti label file ".label.gii".  Gifti file
types can be loaded with the gifti matlab toolbox:

https://www.artefact.tk/software/matlab/gifti/

Tim


On Wed, Mar 29, 2017 at 9:35 AM, Bakker-10, C.A. <
c.a.bakker...@umcutrecht.nl> wrote:

> Hi all,
>
>
>
> I’m trying to load a .paint file or a .coord in matlab using the
> caret_load function from the toolbox of David van Essen.
>
> Unfortunately matlab won’t load the file and crashes every time…
>
> Does anybody know how to load a .paint file and a .coord file in matlab?
>
>
>
> Thank you in advance!
>
> Best regards,
>
> Carlijn Bakker
>
>
> ------------------------------
>
> * De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
> uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
> ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender
> direct te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair
> Medisch Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin
> van de W.H.W. (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat
> geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr.
> 30244197. *
>
> * Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt. *
> ------------------------------
>
> * This message may contain confidential information and is intended
> exclusively for the addressee. If you receive this message unintentionally,
> please do not use the contents but notify the sender immediately by return
> e-mail. University Medical Center Utrecht is a legal person by public law
> and is registered at the Chamber of Commerce for Midden-Nederland under no.
> 30244197. *
>
> * Please consider the environment before printing this e-mail. *
>
> _______________________________________________
> caret-users mailing list
> caret-users@brainvis.wustl.edu
> http://brainvis.wustl.edu/mailman/listinfo/caret-users
>
>
_______________________________________________
caret-users mailing list
caret-users@brainvis.wustl.edu
http://brainvis.wustl.edu/mailman/listinfo/caret-users

Reply via email to