Modified: subversion/branches/pristines-on-demand-on-mwf/subversion/po/sv.po
URL: 
http://svn.apache.org/viewvc/subversion/branches/pristines-on-demand-on-mwf/subversion/po/sv.po?rev=1905381&r1=1905380&r2=1905381&view=diff
==============================================================================
--- subversion/branches/pristines-on-demand-on-mwf/subversion/po/sv.po [UTF-8] 
(original)
+++ subversion/branches/pristines-on-demand-on-mwf/subversion/po/sv.po [UTF-8] 
Fri Nov 18 13:43:05 2022
@@ -76,6 +76,7 @@
 # reject (v)      avslå
 # reject file     avslagsfil
 # relocate       omlokalisera
+# rep-sharing     innehållsdelning
 # repository      arkiv
 # repository access  arkivåtkomst
 # resolution      lösning
@@ -89,6 +90,7 @@
 # shard        skärva, splittra
 # sharded       splittrad
 # sharding       splittring
+# shelf        hylla
 # stream (s)      ström
 # subcommand      underkommando
 # switch [to] (v)   växla [till]
@@ -110,7 +112,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: subversion 1.9\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: d...@subversion.apache.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-10-06 16:54+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2022-06-27 08:03+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2018-10-06 17:37+0200\n"
 "Last-Translator: Subversion Developers <d...@subversion.apache.org>\n"
 "Language-Team: Swedish <d...@subversion.apache.org>\n"
@@ -237,7 +239,7 @@ msgstr "Sökvägen står inte omedelbart
 msgid "Bogus UUID"
 msgstr "Felaktig UUID"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:209 ../include/svn_error_codes.h:1041
+#: ../include/svn_error_codes.h:209 ../include/svn_error_codes.h:1056
 msgid "Invalid configuration value"
 msgstr "Ogiltigt konfigurationsvärde"
 
@@ -322,8 +324,8 @@ msgid "Read error in pipe"
 msgstr "Läsfel i rör"
 
 #. is errno on POSIX
-#: ../include/svn_error_codes.h:306 ../libsvn_subr/cmdline.c:435
-#: ../libsvn_subr/cmdline.c:466 ../libsvn_subr/cmdline.c:489 ../svn/util.c:571
+#: ../include/svn_error_codes.h:306 ../libsvn_subr/cmdline.c:442
+#: ../libsvn_subr/cmdline.c:473 ../libsvn_subr/cmdline.c:496 ../svn/util.c:573
 #: ../svnlook/svnlook.c:2034
 #, c-format
 msgid "Write error"
@@ -697,7 +699,7 @@ msgstr "Ingen användare kopplad till fi
 msgid "Path is already locked"
 msgstr "Sökvägen är redan låst"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:731 ../include/svn_error_codes.h:978
+#: ../include/svn_error_codes.h:731 ../include/svn_error_codes.h:993
 msgid "Path is not locked"
 msgstr "Sökvägen är inte låst"
 
@@ -721,7 +723,7 @@ msgstr "Låset saknas i filsystemet"
 msgid "Lock has expired"
 msgstr "Låset har gått ut"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:761 ../include/svn_error_codes.h:965
+#: ../include/svn_error_codes.h:761 ../include/svn_error_codes.h:980
 msgid "Item is out of date"
 msgstr "Objektet är inaktuellt"
 
@@ -821,741 +823,757 @@ msgstr "Förstörd egenskapslista."
 msgid "Content checksums supposedly match but content does not."
 msgstr "Innehållens kontrollsummor stämmer men innehållen skiljer sig åt."
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:895
+#: ../include/svn_error_codes.h:894
+msgid "Unrecognized filesystem I/O control code"
+msgstr "Okänd I/O-kontrollkod för filsystemet"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:899
+msgid "Rep-sharing is not allowed."
+msgstr "Innehållsdelning är inte tillåtet."
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:904
+msgid "Rep-sharing is not supported."
+msgstr "Innehållsdelning stöds ej."
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:910
 msgid "The repository is locked, perhaps for db recovery"
 msgstr "Arkivet är låst, kanske för reparation"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:899
+#: ../include/svn_error_codes.h:914
 msgid "A repository hook failed"
 msgstr "Ett krokskript i arkivet misslyckades"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:903
+#: ../include/svn_error_codes.h:918
 msgid "Incorrect arguments supplied"
 msgstr "Felaktiga argument"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:907
+#: ../include/svn_error_codes.h:922
 msgid "A report cannot be generated because no data was supplied"
 msgstr "Rapport kan ej skapas, då data ej tillhandahölls"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:911
+#: ../include/svn_error_codes.h:926
 msgid "Bogus revision report"
 msgstr "Felaktig revisionsrapport"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:920
+#: ../include/svn_error_codes.h:935
 msgid "Unsupported repository version"
 msgstr "Arkivversionen stöds ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:924
+#: ../include/svn_error_codes.h:939
 msgid "Disabled repository feature"
 msgstr "Funktionen är avslagen i arkivet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:928
+#: ../include/svn_error_codes.h:943
 msgid "Error running post-commit hook"
 msgstr "Fel vid körning av krokskript efter arkivering (\"post-commit\")"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:933
+#: ../include/svn_error_codes.h:948
 msgid "Error running post-lock hook"
 msgstr "Fel vid körning av krokskript efter låsning (\"post-lock\")"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:938
+#: ../include/svn_error_codes.h:953
 msgid "Error running post-unlock hook"
 msgstr "Fel vid körning av krokskript efter upplåsning (\"post-unlock\")"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:943
+#: ../include/svn_error_codes.h:958
 msgid "Repository upgrade is not supported"
 msgstr "Uppgradering av arkiv stöds ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:949
+#: ../include/svn_error_codes.h:964
 msgid "Bad URL passed to RA layer"
 msgstr "Felaktig URL skickad till RA-skiktet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:953
+#: ../include/svn_error_codes.h:968
 msgid "Authorization failed"
 msgstr "Behörighetskontroll misslyckades"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:957
+#: ../include/svn_error_codes.h:972
 msgid "Unknown authorization method"
 msgstr "Okänd metod för behörighetskontroll"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:961
+#: ../include/svn_error_codes.h:976
 msgid "Repository access method not implemented"
 msgstr "Metod för arkivåtkomst ej implementerad"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:969
+#: ../include/svn_error_codes.h:984
 msgid "Repository has no UUID"
 msgstr "Arkivet saknar UUID"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:973
+#: ../include/svn_error_codes.h:988
 msgid "Unsupported RA plugin ABI version"
 msgstr "ABI-versionen för insticksmodulen för arkivåtkomst stöds ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:983
+#: ../include/svn_error_codes.h:998
 msgid "Server can only replay from the root of a repository"
 msgstr "Servern kan bara spela upp från arkivroten"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:988
+#: ../include/svn_error_codes.h:1003
 msgid "Repository UUID does not match expected UUID"
 msgstr "Arkivets UUID matchar inte den förväntade UUID:n"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:993
+#: ../include/svn_error_codes.h:1008
 msgid "Repository root URL does not match expected root URL"
 msgstr "Arkivets rot-URL matchar inte den förväntade rot-URL:en"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:998
+#: ../include/svn_error_codes.h:1013
 msgid "Session URL does not match expected session URL"
 msgstr "Sessionens URL matchar inte den förväntade sessions-URL:en"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1003 ../libsvn_ra_svn/client.c:506
+#: ../include/svn_error_codes.h:1018 ../libsvn_ra_svn/client.c:506
 #, c-format
 msgid "Can't create tunnel"
 msgstr "Kan inte skapa tunnel"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1008
+#: ../include/svn_error_codes.h:1023
 msgid "Can't create session"
 msgstr "Kan inte skapa session"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1014
+#: ../include/svn_error_codes.h:1029
 msgid "RA layer failed to init socket layer"
 msgstr "RA-skiktet kunde inte initiera uttagsskiktet (socket layer)"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1018
+#: ../include/svn_error_codes.h:1033
 msgid "RA layer failed to create HTTP request"
 msgstr "RA-skiktet kunde inte skapa en HTTP-förfrågan"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1022
+#: ../include/svn_error_codes.h:1037
 msgid "RA layer request failed"
 msgstr "Förfrågan misslyckad i RA-skiktet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1026
+#: ../include/svn_error_codes.h:1041
 msgid "RA layer didn't receive requested OPTIONS info"
 msgstr "RA-skiktet mottog ej begärd OPTIONS-information"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1030
+#: ../include/svn_error_codes.h:1045
 msgid "RA layer failed to fetch properties"
 msgstr "RA-skiktet misslyckades med att erhålla egenskaper"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1034
+#: ../include/svn_error_codes.h:1049
 msgid "RA layer file already exists"
 msgstr "RA-skiktsfil finns redan"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1048
+#: ../include/svn_error_codes.h:1063
 msgid "HTTP Path Not Found"
 msgstr "HTTP-sökväg finns inte"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1052
+#: ../include/svn_error_codes.h:1067
 msgid "Failed to execute WebDAV PROPPATCH"
 msgstr "Misslyckades med att utföra WebDAV PROPPATCH"
 
 #. If condition COND is not met, return a "malformed network data" error.
 #.
-#: ../include/svn_error_codes.h:1057 ../include/svn_error_codes.h:1560
+#: ../include/svn_error_codes.h:1072 ../include/svn_error_codes.h:1580
 #: ../libsvn_ra_svn/marshal.c:1459 ../libsvn_ra_svn/marshal.c:1716
-#: ../libsvn_ra_svn/marshal.c:1745 ../libsvn_ra_svn/marshal.c:3000
+#: ../libsvn_ra_svn/marshal.c:1745 ../libsvn_ra_svn/marshal.c:2997
 msgid "Malformed network data"
 msgstr "Felaktig nätverksdata"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1062
+#: ../include/svn_error_codes.h:1077
 msgid "Unable to extract data from response header"
 msgstr "Kunde inte läsa data från responshuvud"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1067
+#: ../include/svn_error_codes.h:1082
 msgid "Repository has been moved"
 msgstr "Arkivet har flyttats"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1072 ../libsvn_ra_serf/util.c:940
+#: ../include/svn_error_codes.h:1087 ../libsvn_ra_serf/util.c:940
 msgid "Connection timed out"
 msgstr "Nätverksanslutningen gick ut"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1077
+#: ../include/svn_error_codes.h:1092
 msgid "URL access forbidden for unknown reason"
 msgstr "Åtkomst till URL tilläts ej av okänd anledning"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1082
+#: ../include/svn_error_codes.h:1097
 msgid "The server state conflicts with the requested preconditions"
 msgstr "Servertillståndet strider mot begärda förhandsvillkor."
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1087
+#: ../include/svn_error_codes.h:1102
 msgid "The URL doesn't allow the requested method"
 msgstr "URL:en tillåter ej begärd metod"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1093 ../include/svn_error_codes.h:1564
+#: ../include/svn_error_codes.h:1108 ../include/svn_error_codes.h:1584
 msgid "Couldn't find a repository"
 msgstr "Kunde inte hitta något arkiv"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1097
+#: ../include/svn_error_codes.h:1112
 msgid "Couldn't open a repository"
 msgstr "Kunde inte öppna arkivet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1103
+#: ../include/svn_error_codes.h:1118
 msgid "Svndiff data has invalid header"
 msgstr "Svndiff-data har ogiltigt huvud"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1107
+#: ../include/svn_error_codes.h:1122
 msgid "Svndiff data contains corrupt window"
 msgstr "Svndiff-data innehåller trasigt fönster"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1111
+#: ../include/svn_error_codes.h:1126
 msgid "Svndiff data contains backward-sliding source view"
 msgstr "Svndiff-data innehåller källvyer med förflyttningar baklänges"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1115
+#: ../include/svn_error_codes.h:1130
 msgid "Svndiff data contains invalid instruction"
 msgstr "Ogiltig instruktion i svndiff-data"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1119
+#: ../include/svn_error_codes.h:1134
 msgid "Svndiff data ends unexpectedly"
 msgstr "Svndiff-data tog oväntat slut"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1123
+#: ../include/svn_error_codes.h:1138
 msgid "Svndiff compressed data is invalid"
 msgstr "Komprimerad svndiff-data är ogiltig"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1129
+#: ../include/svn_error_codes.h:1144
 msgid "Apache has no path to an SVN filesystem"
 msgstr "Apache saknar sökväg till SVN-filsystem"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1133
+#: ../include/svn_error_codes.h:1148
 msgid "Apache got a malformed URI"
 msgstr "Apache fick en felaktig URI"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1137
+#: ../include/svn_error_codes.h:1152
 msgid "Activity not found"
 msgstr "Aktiviteten hittades ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1141
+#: ../include/svn_error_codes.h:1156
 msgid "Baseline incorrect"
 msgstr "Felaktig utgångspunkt"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1145
+#: ../include/svn_error_codes.h:1160
 msgid "Input/output error"
 msgstr "In/ut-fel"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1151
+#: ../include/svn_error_codes.h:1166
 msgid "A path under version control is needed for this operation"
 msgstr "Operationen kräver en versionshanterad sökväg"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1155
+#: ../include/svn_error_codes.h:1170
 msgid "Repository access is needed for this operation"
 msgstr "Operationen kräver åtkomst till ett arkiv"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1159
+#: ../include/svn_error_codes.h:1174
 msgid "Bogus revision information given"
 msgstr "Felaktig revisionsinformation angiven"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1163
+#: ../include/svn_error_codes.h:1178
 msgid "Attempting to commit to a URL more than once"
 msgstr "Försöker arkivera till en URL mer än en gång"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1167
+#: ../include/svn_error_codes.h:1182
 msgid "Operation does not apply to binary file"
 msgstr "Operationen kan ej utföras på binär fil"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1173
+#: ../include/svn_error_codes.h:1188
 msgid "Format of an svn:externals property was invalid"
 msgstr "Felaktigt format på svn:externals-egenskap"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1177
+#: ../include/svn_error_codes.h:1192
 msgid "Attempting restricted operation for modified resource"
 msgstr "Operationen tillåter ej att källan är modifierad"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1181
+#: ../include/svn_error_codes.h:1196
 msgid "Operation does not apply to directory"
 msgstr "Operationen kan ej utföras på en katalog"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1185 ../svnadmin/svnadmin.c:1813
+#: ../include/svn_error_codes.h:1200 ../svnadmin/svnadmin.c:1842
 #, c-format
 msgid "Revision range is not allowed"
 msgstr "Revisionsområde otillåtet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1189
+#: ../include/svn_error_codes.h:1204
 msgid "Inter-repository relocation not allowed"
 msgstr "Omlokalisering mellan arkiv otillåten"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1193
+#: ../include/svn_error_codes.h:1208
 msgid "Author name cannot contain a newline"
 msgstr "Författarnamn kan ej innehålla radslut"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1197
+#: ../include/svn_error_codes.h:1212
 msgid "Bad property name"
 msgstr "Felaktigt egenskapsnamn"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1202
+#: ../include/svn_error_codes.h:1217
 msgid "Two versioned resources are unrelated"
 msgstr "Två orelaterade versionshanterade resurser"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1207
+#: ../include/svn_error_codes.h:1222
 msgid "Path has no lock token"
 msgstr "Sökvägen saknar låsidentifierare"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1212
+#: ../include/svn_error_codes.h:1227
 msgid "Operation does not support multiple sources"
 msgstr "Operationen klarar ej flera källor"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1217
+#: ../include/svn_error_codes.h:1232
 msgid "No versioned parent directories"
 msgstr "Inga versionshanterade föräldrakataloger"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1222 ../include/svn_error_codes.h:1242
+#: ../include/svn_error_codes.h:1237 ../include/svn_error_codes.h:1257
 msgid "Working copy and merge source not ready for reintegration"
 msgstr "Arbetskopia och källa för sammanslagning inte klara för återförening"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1227
+#: ../include/svn_error_codes.h:1242
 msgid "A file external cannot overwrite an existing versioned item"
 msgstr "En extern fil kan inte skriva över ett befintligt versionshanterat 
objekt"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1232
+#: ../include/svn_error_codes.h:1247
 msgid "Invalid path component strip count specified"
 msgstr "Ogiltig angivelse av antal sökvägsdelar att ta bort"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1237
+#: ../include/svn_error_codes.h:1252
 msgid "Detected a cycle while processing the operation"
 msgstr "En rundgång upptäcktes när operationen behandlades"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1247
+#: ../include/svn_error_codes.h:1262
 msgid "Invalid mergeinfo detected in merge target"
 msgstr "Ogiltig sammanslagningsinformation upptäcktes i målet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1252
+#: ../include/svn_error_codes.h:1267
 msgid "Can't perform this operation without a valid lock token"
 msgstr "Kan inte utföra denna operation utan giltig låsidentifierare"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1257
+#: ../include/svn_error_codes.h:1272
 msgid "The operation is forbidden by the server"
 msgstr "Operationen tillåts inte av servern"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1262
+#: ../include/svn_error_codes.h:1277
 msgid "The conflict resolution option is not applicable"
 msgstr "Konfliktlösningsvalet är ej tillämpbart"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1268
+#: ../include/svn_error_codes.h:1283
 msgid "A problem occurred; see other errors for details"
 msgstr "Ett problem har inträffat; se vidare fel för mer information"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1272
+#: ../include/svn_error_codes.h:1287
 msgid "Failure loading plugin"
 msgstr "Fel vid inladdning av insticksmodul"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1276
+#: ../include/svn_error_codes.h:1291
 msgid "Malformed file"
 msgstr "Felaktig fil"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1280
+#: ../include/svn_error_codes.h:1295
 msgid "Incomplete data"
 msgstr "Ofullständig data"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1284
+#: ../include/svn_error_codes.h:1299
 msgid "Incorrect parameters given"
 msgstr "Felaktiga parametrar angivna"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1288
+#: ../include/svn_error_codes.h:1303
 msgid "Tried a versioning operation on an unversioned resource"
 msgstr "Försökte utföra en versionshanteringsoperation på en resurs som ej är 
versionshanterad"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1292
+#: ../include/svn_error_codes.h:1307
 msgid "Test failed"
 msgstr "Test misslyckades"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1296
+#: ../include/svn_error_codes.h:1311
 msgid "Trying to use an unsupported feature"
 msgstr "Försöker använda en funktion som ej stöds"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1300
+#: ../include/svn_error_codes.h:1315
 msgid "Unexpected or unknown property kind"
 msgstr "Oväntad eller okänd egenskapstyp"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1304
+#: ../include/svn_error_codes.h:1319
 msgid "Illegal target for the requested operation"
 msgstr "Otillåtet mål för begärd operation"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1308
+#: ../include/svn_error_codes.h:1323
 msgid "MD5 checksum is missing"
 msgstr "MD5-kontrollsumma saknas"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1312
+#: ../include/svn_error_codes.h:1327
 msgid "Directory needs to be empty but is not"
 msgstr "Katalogen måste vara tom, men det är den inte"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1316
+#: ../include/svn_error_codes.h:1331
 msgid "Error calling external program"
 msgstr "Fel vid anrop av externt program"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1320
+#: ../include/svn_error_codes.h:1335
 msgid "Python exception has been set with the error"
 msgstr "Python-undantag har satts för felet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1324
+#: ../include/svn_error_codes.h:1339
 msgid "A checksum mismatch occurred"
 msgstr "Felaktig kontrollsumma"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1328
+#: ../include/svn_error_codes.h:1343
 msgid "The operation was interrupted"
 msgstr "Operationen avbröts"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1332
+#: ../include/svn_error_codes.h:1347
 msgid "The specified diff option is not supported"
 msgstr "Den angivna diff-flaggan stöds ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1336
+#: ../include/svn_error_codes.h:1351
 msgid "Property not found"
 msgstr "Egenskapen finns ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1340
+#: ../include/svn_error_codes.h:1355
 msgid "No auth file path available"
 msgstr "Sökväg för auth-fil ej tillgänglig"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1345
+#: ../include/svn_error_codes.h:1360
 msgid "Incompatible library version"
 msgstr "Biblioteksversioner inte kompatibla"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1350
+#: ../include/svn_error_codes.h:1365
 msgid "Mergeinfo parse error"
 msgstr "Syntaxfel i sammanslagningsinformation"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1355
+#: ../include/svn_error_codes.h:1370
 msgid "Cease invocation of this API"
 msgstr "Avsluta anropet av detta API"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1360
+#: ../include/svn_error_codes.h:1375
 msgid "Error parsing revision number"
 msgstr "Syntaxfel i revisionsnummer"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1365
+#: ../include/svn_error_codes.h:1380
 msgid "Iteration terminated before completion"
 msgstr "Upprepning avslutades före fullbordan"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1370
+#: ../include/svn_error_codes.h:1385
 msgid "Unknown changelist"
 msgstr "Okänd ändringslista"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1375
+#: ../include/svn_error_codes.h:1390
 msgid "Reserved directory name in command line arguments"
 msgstr "Reserverat katalognamn i kommandoradsargumenten"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1380
+#: ../include/svn_error_codes.h:1395
 msgid "Inquiry about unknown capability"
 msgstr "Förfrågan om okänd förmåga"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1385
+#: ../include/svn_error_codes.h:1400
 msgid "Test skipped"
 msgstr "Test hoppades över"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1390
+#: ../include/svn_error_codes.h:1405
 msgid "APR memcache library not available"
 msgstr "APR memcache-bibliotek ej tillgängligt"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1395
+#: ../include/svn_error_codes.h:1410
 msgid "Couldn't perform atomic initialization"
 msgstr "Kunde inte genomföra atomisk initiering"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1400
+#: ../include/svn_error_codes.h:1415
 msgid "SQLite error"
 msgstr "SQLite-fel"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1405
+#: ../include/svn_error_codes.h:1420
 msgid "Attempted to write to readonly SQLite db"
 msgstr "Försök att skriva till skrivskyddad SQLite-databas"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1412
+#: ../include/svn_error_codes.h:1427
 msgid "Unsupported schema found in SQLite db"
 msgstr "Schemat i SQLite-databasen stöds ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1417
+#: ../include/svn_error_codes.h:1432
 msgid "The SQLite db is busy"
 msgstr "SQLite-databasen är upptagen"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1422
+#: ../include/svn_error_codes.h:1437
 msgid "SQLite busy at transaction rollback; resetting all busy SQLite 
statements to allow rollback"
 msgstr "SQLite upptagen vid transaktionsåterladding; återställer alla upptagna 
SQLite-satser för att tillåta återladdning"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1428
+#: ../include/svn_error_codes.h:1443
 msgid "Constraint error in SQLite db"
 msgstr "Restriktionsfel i SQLite-databas"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1433
+#: ../include/svn_error_codes.h:1448
 msgid "Too many memcached servers configured"
 msgstr "För många konfigurerade memcached-servrar"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1438
+#: ../include/svn_error_codes.h:1453
 msgid "Failed to parse version number string"
 msgstr "Syntaxfel i sträng med versionsnummer"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1443
+#: ../include/svn_error_codes.h:1458
 msgid "Atomic data storage is corrupt"
 msgstr "Förstörd atomisk datalagring"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1448
+#: ../include/svn_error_codes.h:1463
 msgid "utf8proc library error"
 msgstr "biblioteksfel i utf8proc"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1453
+#: ../include/svn_error_codes.h:1468
 msgid "Bad arguments to SQL operators GLOB or LIKE"
 msgstr "Felaktiga argument till SQL-operatorerna GLOB eller LIKE"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1458
+#: ../include/svn_error_codes.h:1473
 msgid "Packed data stream is corrupt"
 msgstr "Förstörd packad dataström"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1463
+#: ../include/svn_error_codes.h:1478
 msgid "Additional errors:"
 msgstr "Ytterligare fel:"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1468
+#: ../include/svn_error_codes.h:1483
 msgid "Parser error: invalid input"
 msgstr "Syntaxfel: felaktig indata"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1473
+#: ../include/svn_error_codes.h:1488
 msgid "SQLite transaction rollback failed"
 msgstr "SQLite-transaktionsåterladdning misslyckades"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1478
+#: ../include/svn_error_codes.h:1493
 msgid "LZ4 compression failed"
 msgstr "LZ4-kompression misslyckades"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1483
+#: ../include/svn_error_codes.h:1498
 msgid "LZ4 decompression failed"
 msgstr "LZ4-dekompression misslyckades"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1489
+#: ../include/svn_error_codes.h:1503
+msgid "Could not canonicalize path or URI"
+msgstr "Kunde inte skapa kanonisk sökväg eller URI"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1509
 msgid "Error parsing arguments"
 msgstr "Syntaxfel i argument"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1493
+#: ../include/svn_error_codes.h:1513
 msgid "Not enough arguments provided"
 msgstr "För få argument givna"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1497
+#: ../include/svn_error_codes.h:1517
 msgid "Mutually exclusive arguments specified"
 msgstr "De angivna argumenten kan inte användas samtidigt"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1501
+#: ../include/svn_error_codes.h:1521
 msgid "Attempted command in administrative dir"
 msgstr "Försökte utföra kommando i förvaltningskatalog"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1505
+#: ../include/svn_error_codes.h:1525
 msgid "The log message file is under version control"
 msgstr "Filen med loggmeddelandet är versionshanterad"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1509
+#: ../include/svn_error_codes.h:1529
 msgid "The log message is a pathname"
 msgstr "Loggmeddelandet är en sökväg"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1513
+#: ../include/svn_error_codes.h:1533
 msgid "Committing in directory scheduled for addition"
 msgstr "Arkiverar i katalog schemalagd att läggas till"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1517
+#: ../include/svn_error_codes.h:1537
 msgid "No external editor available"
 msgstr "Ingen extern editor tillgänglig"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1521
+#: ../include/svn_error_codes.h:1541
 msgid "Something is wrong with the log message's contents"
 msgstr "Fel i loggmeddelandets innehåll"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1525
+#: ../include/svn_error_codes.h:1545
 msgid "A log message was given where none was necessary"
 msgstr "Ett loggmeddelande angavs utan att det var nödvändigt"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1529
+#: ../include/svn_error_codes.h:1549
 msgid "No external merge tool available"
 msgstr "Ingen externt sammanslagningsverktyg tillgängligt"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1533
+#: ../include/svn_error_codes.h:1553
 msgid "Failed processing one or more externals definitions"
 msgstr "Misslyckad behandling av en eller fler external-definitioner"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1538
+#: ../include/svn_error_codes.h:1558
 msgid "Repository verification failed"
 msgstr "Arkivkontroll misslyckades"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1544
+#: ../include/svn_error_codes.h:1564
 msgid "Special code for wrapping server errors to report to client"
 msgstr "Specialkod för att rapportera serverfel till klienten"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1548
+#: ../include/svn_error_codes.h:1568
 msgid "Unknown svn protocol command"
 msgstr "Okänt kommando i svn-protokollet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1552
+#: ../include/svn_error_codes.h:1572
 msgid "Network connection closed unexpectedly"
 msgstr "Nätverksanslutningen stängdes oväntat"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1556
+#: ../include/svn_error_codes.h:1576
 msgid "Network read/write error"
 msgstr "Läs/skrivfel till nätverket"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1568
+#: ../include/svn_error_codes.h:1588
 msgid "Client/server version mismatch"
 msgstr "Klient- och serverversion stämmer ej överens"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1573
+#: ../include/svn_error_codes.h:1593
 msgid "Cannot negotiate authentication mechanism"
 msgstr "Kan inte förhandla om autentiseringsmekanism"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1578
+#: ../include/svn_error_codes.h:1598
 msgid "Editor drive was aborted"
 msgstr "Editorkörning avbröts"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1583
+#: ../include/svn_error_codes.h:1603
 msgid "Client request too long"
 msgstr "Klientbegäran för lång"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1588
+#: ../include/svn_error_codes.h:1608
 msgid "Server response too long"
 msgstr "För långt svar från server"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1596
+#: ../include/svn_error_codes.h:1616
 msgid "Credential data unavailable"
 msgstr "Klientreferenser otillgängliga"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1600
+#: ../include/svn_error_codes.h:1620
 msgid "No authentication provider available"
 msgstr "Ingen tillhandahållare av autentisering tillgänglig"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1604
+#: ../include/svn_error_codes.h:1624
 msgid "All authentication providers exhausted"
 msgstr "Alla tillhandahållare av autentisering förbrukade"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1608
+#: ../include/svn_error_codes.h:1628
 msgid "Credentials not saved"
 msgstr "Klientreferenser sparades inte"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1613 ../libsvn_subr/gpg_agent.c:512
+#: ../include/svn_error_codes.h:1633 ../libsvn_subr/gpg_agent.c:512
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Autentisering misslyckades"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1619
+#: ../include/svn_error_codes.h:1639
 msgid "Read access denied for root of edit"
 msgstr "Läsning nekas till roten för editeringen"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1624
+#: ../include/svn_error_codes.h:1644
 msgid "Item is not readable"
 msgstr "Objektet är inte läsbart"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1629
+#: ../include/svn_error_codes.h:1649
 msgid "Item is partially readable"
 msgstr "Objektet är delvis läsbart"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1633
+#: ../include/svn_error_codes.h:1653
 msgid "Invalid authz configuration"
 msgstr "Ogiltig behörighetskonfiguration"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1638
+#: ../include/svn_error_codes.h:1658
 msgid "Item is not writable"
 msgstr "Objektet är inte skrivbart"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1645
+#: ../include/svn_error_codes.h:1665
 msgid "Diff data source modified unexpectedly"
 msgstr "Datakälla för diff ändrades oväntat"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1650
+#: ../include/svn_error_codes.h:1670
 msgid "Diff data unexpected"
 msgstr "Oväntad diff-data"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1657
+#: ../include/svn_error_codes.h:1677
 msgid "Initialization of SSPI library failed"
 msgstr "Misslyckad initiering av SSPI-biblioteket"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1663
+#: ../include/svn_error_codes.h:1683
 msgid "Server SSL certificate untrusted"
 msgstr "Ej betrott SSL-certifikat för server"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1668
+#: ../include/svn_error_codes.h:1688
 msgid "Initialization of the GSSAPI context failed"
 msgstr "Misslyckad initiering av GSSAPI-kontext"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1673
+#: ../include/svn_error_codes.h:1693
 msgid "While handling serf response:"
 msgstr "När svar från serf behandlades:"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1678
+#: ../include/svn_error_codes.h:1698
 msgid "Can't read from stream"
 msgstr "Kan inte läsa från ström"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1684
+#: ../include/svn_error_codes.h:1704
 msgid "Assertion failure"
 msgstr "Fel upptäckt vid invariantkontroll"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1688
+#: ../include/svn_error_codes.h:1708
 msgid "No non-tracing links found in the error chain"
 msgstr "Inga icke-spårande länkar hittades i felkedjan"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1696
+#: ../include/svn_error_codes.h:1716
 msgid "Unexpected end of ASN1 data"
 msgstr "Oväntat slut på ASN1-data"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1700
+#: ../include/svn_error_codes.h:1720
 msgid "Unexpected ASN1 tag"
 msgstr "Oväntat slut på ASN1-märke"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1704
+#: ../include/svn_error_codes.h:1724
 msgid "Invalid ASN1 length"
 msgstr "Ogiltig ASN1-längd"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1708
+#: ../include/svn_error_codes.h:1728
 msgid "ASN1 length mismatch"
 msgstr "ANS1-längd stämmer ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1712
+#: ../include/svn_error_codes.h:1732
 msgid "Invalid ASN1 data"
 msgstr "Ogiltig ASN1-data"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1716
+#: ../include/svn_error_codes.h:1736
 msgid "Unavailable X509 feature"
 msgstr "Otillgänglig X509-funktion"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1720
+#: ../include/svn_error_codes.h:1740
 msgid "Invalid PEM certificate"
 msgstr "Ogiltigt PEM-certifikat"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1724
+#: ../include/svn_error_codes.h:1744
 msgid "Invalid certificate format"
 msgstr "Ogiltigt certifikatsformat"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1728
+#: ../include/svn_error_codes.h:1748
 msgid "Invalid certificate version"
 msgstr "Ogiltig certifikatversion"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1732
+#: ../include/svn_error_codes.h:1752
 msgid "Invalid certificate serial number"
 msgstr "Ogiltigt serienummer för certifikat"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1736
+#: ../include/svn_error_codes.h:1756
 msgid "Found invalid algorithm in certificate"
 msgstr "Ogiltig algoritm hittad i certifikat"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1740
+#: ../include/svn_error_codes.h:1760
 msgid "Found invalid name in certificate"
 msgstr "Ogiltigt namn hittat i certifikat"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1744
+#: ../include/svn_error_codes.h:1764
 msgid "Found invalid date in certificate"
 msgstr "Ogiltigt datum hittat i certifikat"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1748
+#: ../include/svn_error_codes.h:1768
 msgid "Found invalid public key in certificate"
 msgstr "Ogiltig öppen nyckel hittad i certifikat"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1752
+#: ../include/svn_error_codes.h:1772
 msgid "Found invalid signature in certificate"
 msgstr "Ogiltig signatur hittad i certifikat"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1756
+#: ../include/svn_error_codes.h:1776
 msgid "Found invalid extensions in certificate"
 msgstr "Ogiltig utvidgning hittad i certifikat"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1760
+#: ../include/svn_error_codes.h:1780
 msgid "Unknown certificate version"
 msgstr "Okänd certifikatversion"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1764
+#: ../include/svn_error_codes.h:1784
 msgid "Certificate uses unknown public key algorithm"
 msgstr "Certifikatet använder okänd öppen nyckelalgoritm"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1768
+#: ../include/svn_error_codes.h:1788
 msgid "Certificate signature mismatch"
 msgstr "Certifikatssignaturen stämmer ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1772
+#: ../include/svn_error_codes.h:1792
 msgid "Certificate verification failed"
 msgstr "Certifikatskontrollen misslyckades"
 
@@ -1564,7 +1582,7 @@ msgid "GNOME Keyring is locked and we ar
 msgstr "GNOMEs nyckelkedja är låst och vi är inte interaktiva"
 
 #: ../libsvn_client/add.c:609 ../libsvn_client/cmdline.c:365
-#: ../libsvn_subr/opt.c:908
+#: ../libsvn_subr/opt.c:970
 #, c-format
 msgid "'%s' ends in a reserved name"
 msgstr "\"%s\" slutar med ett reserverat namn"
@@ -1580,7 +1598,7 @@ msgid "'%s' is an existing item in confl
 msgstr "\"%s\" är ett befintligt objekt i konflikt; markera konflikten som 
löst innan ett nytt objekt läggs till här"
 
 #: ../libsvn_client/add.c:869 ../libsvn_wc/adm_ops.c:400
-#: ../libsvn_wc/workqueue.c:874 ../libsvn_wc/workqueue.c:968
+#: ../libsvn_wc/workqueue.c:902 ../libsvn_wc/workqueue.c:996
 #, c-format
 msgid "'%s' not found"
 msgstr "\"%s\" finns inte"
@@ -1592,30 +1610,30 @@ msgid "Unsupported node kind for path '%
 msgstr "Nodtypen för sökvägen \"%s\" stöds inte"
 
 #: ../libsvn_client/add.c:908 ../libsvn_client/changelist.c:65
-#: ../libsvn_client/changelist.c:104 ../libsvn_client/deprecated.c:3197
-#: ../libsvn_client/export.c:1389 ../libsvn_client/import.c:861
-#: ../libsvn_client/patch.c:3747 ../libsvn_client/relocate.c:155
-#: ../libsvn_client/resolved.c:120 ../libsvn_client/revert.c:152
-#: ../libsvn_client/shelf.c:1105 ../libsvn_client/status.c:444
+#: ../libsvn_client/changelist.c:104 ../libsvn_client/deprecated.c:3270
+#: ../libsvn_client/export.c:1388 ../libsvn_client/import.c:861
+#: ../libsvn_client/patch.c:3750 ../libsvn_client/relocate.c:155
+#: ../libsvn_client/resolved.c:120 ../libsvn_client/revert.c:140
+#: ../libsvn_client/shelf2.c:1128 ../libsvn_client/status.c:445
 #: ../libsvn_client/switch.c:471 ../libsvn_client/update.c:749
-#: ../libsvn_client/upgrade.c:111 ../svn/shelf-cmd.c:1023 ../svn/util.c:990
-#: ../svnbench/util.c:76
+#: ../libsvn_client/upgrade.c:116 ../svn/shelf-cmd.c:1030
+#: ../svn/shelf2-cmd.c:1030 ../svn/util.c:992 ../svnbench/util.c:76
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a local path"
 msgstr "\"%s\" är ingen lokal sökväg"
 
-#: ../libsvn_client/add.c:949 ../libsvn_client/copy_foreign.c:491
-#: ../libsvn_wc/adm_ops.c:479 ../libsvn_wc/copy.c:786
+#: ../libsvn_client/add.c:949 ../libsvn_wc/adm_ops.c:479
+#: ../libsvn_wc/copy.c:786
 #, c-format
 msgid "'%s' is already under version control"
 msgstr "\"%s\" är redan versionshanterad"
 
-#: ../libsvn_client/add.c:1082 ../libsvn_client/add.c:1109
+#: ../libsvn_client/add.c:1083 ../libsvn_client/add.c:1110
 #, c-format
 msgid "There is no valid URI above '%s'"
 msgstr "Det finns ingen giltig URI ovanför \"%s\""
 
-#: ../libsvn_client/blame.c:457 ../libsvn_client/blame.c:764
+#: ../libsvn_client/blame.c:457 ../libsvn_client/blame.c:769
 #, c-format
 msgid "Cannot calculate blame information for binary file '%s'"
 msgstr "Kan inte beräkna skuldinformation för den binära filen \"%s\""
@@ -1625,7 +1643,7 @@ msgstr "Kan inte beräkna skuldinformati
 #: ../libsvn_client/prop_commands.c:1398 ../libsvn_client/revisions.c:107
 #: ../libsvn_wc/adm_ops.c:913 ../libsvn_wc/adm_ops.c:967
 #: ../libsvn_wc/copy.c:628 ../libsvn_wc/copy.c:689 ../libsvn_wc/entries.c:1407
-#: ../libsvn_wc/entries.c:2803 ../libsvn_wc/entries.c:2834 ../svn/notify.c:1157
+#: ../libsvn_wc/entries.c:2803 ../libsvn_wc/entries.c:2834 ../svn/notify.c:1167
 #: ../svnbench/notify.c:968
 #, c-format
 msgid "'%s' is not under version control"
@@ -1641,7 +1659,7 @@ msgstr "\"%s\" pekar på en katalog"
 msgid "'%s' has no pristine version until it is committed"
 msgstr "\"%s\" har ingen orörd revision förrän den arkiveras"
 
-#: ../libsvn_client/cat.c:147 ../libsvn_client/export.c:390
+#: ../libsvn_client/cat.c:147 ../libsvn_client/export.c:383
 msgid "(local)"
 msgstr "(lokal)"
 
@@ -1654,23 +1672,28 @@ msgstr "URL:en \"%s\" pekar på en katal
 msgid "Target changelist name must not be empty"
 msgstr "Ändringslistan får inte ha tomt namn"
 
-#: ../libsvn_client/checkout.c:133 ../libsvn_client/export.c:1446
+#: ../libsvn_client/checkout.c:146 ../libsvn_client/export.c:1445
 #: ../svnbench/null-export-cmd.c:293
 #, c-format
 msgid "URL '%s' doesn't exist"
 msgstr "URL:en \"%s\" finns inte"
 
-#: ../libsvn_client/checkout.c:137
+#: ../libsvn_client/checkout.c:150
 #, c-format
 msgid "URL '%s' refers to a file, not a directory"
 msgstr "URL:en \"%s\" pekar på en fil och ingen katalog"
 
-#: ../libsvn_client/checkout.c:175
+#: ../libsvn_client/checkout.c:188
 #, c-format
 msgid "'%s' is already a working copy for a different URL"
 msgstr "\"%s\" är redan en arbetskopia för en annan URL"
 
-#: ../libsvn_client/checkout.c:183
+#: ../libsvn_client/checkout.c:195
+#, c-format
+msgid "'%s' is already a working copy for the same URL but its format is %d 
instead of the expected %d"
+msgstr "\"%s\" är redan en arbetskopia för samma URL men dess format är %d 
istället för det förväntade %d"
+
+#: ../libsvn_client/checkout.c:204
 #, c-format
 msgid "'%s' already exists and is not a directory"
 msgstr "\"%s\" finns redan och är ingen katalog"
@@ -1689,7 +1712,7 @@ msgstr "\"%s\" är bara en fixerad revis
 msgid "Resolving '^/': no repository root found in the target arguments or in 
the current directory"
 msgstr "Uppslagning av \"^/\": ingen arkivrot hittades i målargumenten eller i 
arbetskatalogen"
 
-#: ../libsvn_client/commit.c:157 ../libsvn_client/copy.c:2303
+#: ../libsvn_client/commit.c:157 ../libsvn_client/copy.c:2294
 msgid "Commit failed (details follow):"
 msgstr "Arkiveringen misslyckades (mer information följer):"
 
@@ -1705,12 +1728,7 @@ msgstr "Fel vid upplåsning av låsta ka
 msgid "Error bumping revisions post-commit (details follow):"
 msgstr "Fel vid höjning av revisionsnummer efter arkivering (mer information 
följer):"
 
-#: ../libsvn_client/commit.c:554
-#, c-format
-msgid "'%s' is a URL, but URLs cannot be commit targets"
-msgstr "\"%s\" är en URL, men URL:er kan inte vara mål vid arkivering"
-
-#: ../libsvn_client/commit.c:656
+#: ../libsvn_client/commit.c:544
 msgid ""
 "Commit can only commit to a single repository at a time.\n"
 "Are all targets part of the same working copy?"
@@ -1718,12 +1736,17 @@ msgstr ""
 "Arkivering kan bara ske till ett enda arkiv åt gången.\n"
 "Ingår samtliga mål i samma arbetskopia?"
 
-#: ../libsvn_client/commit.c:722
+#: ../libsvn_client/commit.c:677
+#, c-format
+msgid "'%s' is a URL, but URLs cannot be commit targets"
+msgstr "\"%s\" är en URL, men URL:er kan inte vara mål vid arkivering"
+
+#: ../libsvn_client/commit.c:817
 #, c-format
 msgid "Cannot commit '%s' because it was moved from '%s' which is not part of 
the commit; both sides of the move must be committed together"
 msgstr "Kan inte arkivera \"%s\" eftersom den flyttades från \"%s\" som inte 
ingår i arkiveringen; bägge sidor av flytten måste arkiveras tillsammans"
 
-#: ../libsvn_client/commit.c:777
+#: ../libsvn_client/commit.c:872
 #, c-format
 msgid "Cannot commit '%s' because it was moved to '%s' which is not part of 
the commit; both sides of the move must be committed together"
 msgstr "Kan inte arkivera \"%s\" eftersom den flyttades till \"%s\" som inte 
ingår i arkiveringen; bägge sidor av flytten måste arkiveras tillsammans"
@@ -1783,29 +1806,29 @@ msgstr "\"%s\" är schemalagd att lägga
 msgid "'%s' is not known to exist in the repository and is not part of the 
commit, yet its child '%s' is part of the commit"
 msgstr "\"%s\" är inte versionshanterad och är ej heller delaktig i 
arkiveringen, men trots det är dess barn \"%s\" en del av arkiveringen"
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:1421
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:1444
 #, c-format
 msgid "Cannot commit both '%s' and '%s' as they refer to the same URL"
 msgstr "Kan inte arkivera både \"%s\" och \"%s\" eftersom de syftar på samma 
URL"
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:1576
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:1598
 #, c-format
 msgid "Commit item '%s' has copy flag but no copyfrom URL"
 msgstr "Arkiveringsobjektet \"%s\" har kopieringsflaggan satt, men saknar 
\"copyfrom\"-URL"
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:1581
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:1603
 #, c-format
 msgid "Commit item '%s' has copy flag but an invalid revision"
 msgstr "Arkiveringsobjektet \"%s\" har kopieringsflagga men ogiltig revision"
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:2056
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:2076
 msgid "Standard properties can't be set explicitly as revision properties"
 msgstr "Standardegenskaper kan inte sättas direkt som revisionsegenskaper"
 
 #: ../libsvn_client/conflicts.c:734 ../libsvn_client/conflicts.c:1100
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:1693 ../libsvn_client/conflicts.c:4985
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5359 ../libsvn_client/conflicts.c:5381
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5433 ../libsvn_client/conflicts.c:5906
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:1693 ../libsvn_client/conflicts.c:4996
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5370 ../libsvn_client/conflicts.c:5392
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5444 ../libsvn_client/conflicts.c:5917
 msgid "unknown author"
 msgstr "okänd författare"
 
@@ -1979,24 +2002,24 @@ msgstr ""
 "En katalog hade flyttats hit i arbetskopian från\n"
 "\"%s\"."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3119
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3130
 msgid "An item containing uncommitted changes was found in the working copy."
 msgstr "Ett objekt med oarkiverade ändringar hittades i arbetskopian."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3123
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3134
 msgid "An item which already occupies this path was found in the working copy."
 msgstr "Ett objekt som redan upptar denna sökväg hittades i arbetskopian."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3127
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3138
 msgid "A deleted item was found in the working copy."
 msgstr "Ett raderat objekt hittades i arbetskopian."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3132
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3143
 msgid "No such file or directory was found in the working copy."
 msgstr "Ingen sådan fil eller katalog hittades i arbetskopian."
 
 #. ### display deleted revision
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3137
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3148
 msgid ""
 "No such file or directory was found in the merge target working copy.\n"
 "The item may have been deleted or moved away in the repository's history."
@@ -2004,23 +2027,23 @@ msgstr ""
 "Ingen sådan fil eller katalog hittades i sammanslagningsmålets arbetskopia.\n"
 "Objektet kan ha raderats eller flyttats bort i arkivets historia."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3144
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3155
 msgid "An unversioned item was found in the working copy."
 msgstr "Ett icke versionshanterat objekt hittades i arbetskopian."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3149
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3160
 msgid "An item scheduled to be added to the repository in the next commit was 
found in the working copy."
 msgstr "Ett objekt schemalagt för att läggas till i nästa arkivering hittades 
i arbetskopian."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3154
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3165
 msgid "The item in the working copy had been moved away at the time this 
conflict was recorded."
 msgstr "Objektet i arbetskopian hade flyttas bort när denna konflikt 
registrerades."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3158
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3169
 msgid "An item had been moved here in the working copy at the time this 
conflict was recorded."
 msgstr "Ett objekt hade flyttats hit i arbetskopian när denna konflikt 
registrerades."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3186
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3197
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -2029,41 +2052,41 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Och sedan flyttats bort till \"^/%s\" av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3251
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3262
 msgid "No such file or directory was found in the merge target working copy.\n"
 msgstr "Ingen sådan fil eller katalog hittades i sammanslagningsmålets 
arbetskopia.\n"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3260
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3271
 #, c-format
 msgid "%sThe file was moved to '^/%s' in r%ld by %s."
 msgstr "%sFilen flyttades till \"^/%s\" i r%ld av %s."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3266
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3277
 #, c-format
 msgid "%sThe directory was moved to '^/%s' in r%ld by %s."
 msgstr "%sKatalogen flyttades till \"^/%s\" i r%ld av %s."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3273
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3284
 #, c-format
 msgid "%sThe item was moved to '^/%s' in r%ld by %s."
 msgstr "%sObjektet flyttades till \"^/%s\" i r%ld av %s."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3289
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3300
 #, c-format
 msgid "%sThe file '^/%s' was moved to '^/%s' in r%ld by %s."
 msgstr "%sFilen \"^/%s\" flyttades till \"^/%s\" i r%ld av %s."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3297
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3308
 #, c-format
 msgid "%sThe directory '^/%s' was moved to '^/%s' in r%ld by %s."
 msgstr "%sKatalogen \"^/%s\" flyttades till \"^/%s\" i r%ld av %s."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3305
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3316
 #, c-format
 msgid "%sThe item '^/%s' was moved to '^/%s' in r%ld by %s."
 msgstr "%sObjektet \"^/%s\" flyttades till \"^/%s\" i r%ld av %s."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3319
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3330
 #, c-format
 msgid ""
 "No such file or directory was found in the merge target working copy.\n"
@@ -2072,229 +2095,229 @@ msgstr ""
 "Ingen sådan fil eller katalog hittades i sammanslagningsmålets arbetskopia.\n"
 "\"^/%s\" raderades i r%ld av %s."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3343
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3354
 msgid "An update operation tried to edit a file."
 msgstr "En uppdatering försökte ändra en fil."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3345
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3356
 msgid "An update operation tried to add a file."
 msgstr "En uppdatering försökte lägga till en fil."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3347
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3358
 msgid "An update operation tried to delete or move a file."
 msgstr "En uppdatering försökte radera eller flytta en fil."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3350
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3361
 msgid "An update operation tried to replace a file."
 msgstr "En uppdatering försökte ersätta en fil."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3358
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3369
 msgid "A switch operation tried to edit a file."
 msgstr "En växling försökte ändra en fil."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3360
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3371
 msgid "A switch operation tried to add a file."
 msgstr "En växling försökte lägga till en fil."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3362
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3373
 msgid "A switch operation tried to delete or move a file."
 msgstr "En växling försökte radera eller flytta en fil."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3365
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3376
 msgid "A switch operation tried to replace a file."
 msgstr "En växling försökte ersätta en fil."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3373
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3384
 msgid "A merge operation tried to edit a file."
 msgstr "En sammanslagning försökte ändra en fil."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3375
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3386
 msgid "A merge operation tried to add a file."
 msgstr "En sammanslagning försökte lägga till en fil."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3377
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3388
 msgid "A merge operation tried to delete or move a file."
 msgstr "En sammanslagning försökte radera eller flytta en fil."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3380
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3391
 msgid "A merge operation tried to replace a file."
 msgstr "En sammanslagning försökte ersätta en fil."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3390
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3401
 msgid "An update operation tried to change a directory."
 msgstr "En uppdatering försökte ändra en katalog."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3392
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3403
 msgid "An update operation tried to add a directory."
 msgstr "En uppdatering försökte lägga till en katalog."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3394
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3405
 msgid "An update operation tried to delete or move a directory."
 msgstr "En uppdatering försökte radera eller flytta en katalog."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3397
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3408
 msgid "An update operation tried to replace a directory."
 msgstr "En uppdatering försökte ersätta en katalog."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3405
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3416
 msgid "A switch operation tried to edit a directory."
 msgstr "En växling försökte ändra en katalog."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3407
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3418
 msgid "A switch operation tried to add a directory."
 msgstr "En växling försökte lägga till en katalog."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3409
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3420
 msgid "A switch operation tried to delete or move a directory."
 msgstr "En växling försökte radera eller flytta en katalog."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3412
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3423
 msgid "A switch operation tried to replace a directory."
 msgstr "En växling försökte ersätta en katalog."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3420
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3431
 msgid "A merge operation tried to edit a directory."
 msgstr "En sammanslagning försökte ändra en katalog."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3422
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3433
 msgid "A merge operation tried to add a directory."
 msgstr "En sammanslagning försökte lägga till en katalog."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3424
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3435
 msgid "A merge operation tried to delete or move a directory."
 msgstr "En sammanslagning försökte radera eller flytta en katalog."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3427
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3438
 msgid "A merge operation tried to replace a directory."
 msgstr "En sammanslagning försökte ersätta en katalog."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3438
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3449
 msgid "An update operation tried to edit an item."
 msgstr "En uppdatering försökte ändra ett objekt."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3440
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3451
 msgid "An update operation tried to add an item."
 msgstr "En uppdatering försökte lägga till ett objekt."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3442
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3453
 msgid "An update operation tried to delete or move an item."
 msgstr "En uppdatering försökte radera eller flytta ett objekt."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3445
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3456
 msgid "An update operation tried to replace an item."
 msgstr "En uppdatering försökte ersätta ett objekt."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3453
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3464
 msgid "A switch operation tried to edit an item."
 msgstr "En växling försökte ändra ett objekt."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3455
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3466
 msgid "A switch operation tried to add an item."
 msgstr "En växling försökte lägga till ett objekt."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3457
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3468
 msgid "A switch operation tried to delete or move an item."
 msgstr "En växling försökte radera eller flytta ett objekt."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3460
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3471
 msgid "A switch operation tried to replace an item."
 msgstr "En växlig försökte ersätta ett objekt."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3468
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3479
 msgid "A merge operation tried to edit an item."
 msgstr "En sammanslagning försökte ändra ett objekt."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3470
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3481
 msgid "A merge operation tried to add an item."
 msgstr "En sammanslagning försökte lägga till ett objekt."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3472
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3483
 msgid "A merge operation tried to delete or move an item."
 msgstr "En sammanslagning försökte radera eller flytta ett objekt."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3475
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3486
 msgid "A merge operation tried to replace an item."
 msgstr "En sammanslagning försökte ersätta ett objekt."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3491 ../svn/cl-conflicts.c:212
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3502 ../svn/cl-conflicts.c:212
 msgid "upon update"
 msgstr "vid uppdatering"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3492 ../svn/cl-conflicts.c:213
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3503 ../svn/cl-conflicts.c:213
 msgid "upon switch"
 msgstr "vid växling"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3493 ../svn/cl-conflicts.c:214
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3504 ../svn/cl-conflicts.c:214
 msgid "upon merge"
 msgstr "vid sammanslagning"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3494 ../svn/cl-conflicts.c:215
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3505 ../svn/cl-conflicts.c:215
 msgid "upon none"
 msgstr "vid ingenting"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3513 ../svn/cl-conflicts.c:127
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3524 ../svn/cl-conflicts.c:127
 #: ../svn/cl-conflicts.c:234
 msgid "local edit"
 msgstr "lokal ändring"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3516 ../svn/cl-conflicts.c:140
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3527 ../svn/cl-conflicts.c:140
 #: ../svn/cl-conflicts.c:237
 msgid "local add"
 msgstr "lokalt tillägg"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3519 ../svn/cl-conflicts.c:131
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3530 ../svn/cl-conflicts.c:131
 #: ../svn/cl-conflicts.c:240
 msgid "local delete"
 msgstr "lokal radering"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3522 ../svn/cl-conflicts.c:129
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3533 ../svn/cl-conflicts.c:129
 #: ../svn/cl-conflicts.c:243
 msgid "local obstruction"
 msgstr "lokal blockering"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3526 ../svn/cl-conflicts.c:247
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3537 ../svn/cl-conflicts.c:247
 #, c-format
 msgid "local %s"
 msgstr "lokal %s"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3535 ../svn/cl-conflicts.c:192
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3546 ../svn/cl-conflicts.c:192
 #: ../svn/cl-conflicts.c:256
 msgid "incoming edit"
 msgstr "inkommande ändring"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3538 ../svn/cl-conflicts.c:194
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3549 ../svn/cl-conflicts.c:194
 #: ../svn/cl-conflicts.c:259
 msgid "incoming add"
 msgstr "inkommande tillägg"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3541 ../svn/cl-conflicts.c:262
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3552 ../svn/cl-conflicts.c:262
 msgid "incoming delete"
 msgstr "inkommande radering"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3545 ../svn/cl-conflicts.c:266
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3556 ../svn/cl-conflicts.c:266
 #, c-format
 msgid "incoming %s"
 msgstr "inkommande %s"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3553 ../svn/cl-conflicts.c:273
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3564 ../svn/cl-conflicts.c:273
 #: ../svn/cl-conflicts.c:326
 #, c-format
 msgid "%s, %s %s"
 msgstr "%s, %s %s"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3612
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3623
 #, c-format
 msgid "incoming %s %s"
 msgstr "inkommande %s %s"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3715
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3726
 #, c-format
 msgid "Directory updated from r%ld to r%ld was replaced with a file by %s in 
r%ld."
 msgstr "Katalog uppdaterad från r%ld till r%ld ersattes av en fil av %s i 
r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3726 ../libsvn_client/conflicts.c:3806
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4060 ../libsvn_client/conflicts.c:4147
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4447 ../libsvn_client/conflicts.c:4515
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3737 ../libsvn_client/conflicts.c:3817
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4071 ../libsvn_client/conflicts.c:4158
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4458 ../libsvn_client/conflicts.c:4526
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -2303,14 +2326,14 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Den ersatta katalogen flyttades till \"^/%s\"."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3741
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3752
 #, c-format
 msgid "File updated from r%ld to r%ld was replaced with a file from another 
line of history by %s in r%ld."
 msgstr "Fil uppdaterad från r%ld till r%ld ersattes av en fil från en annan 
historielinje av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3753 ../libsvn_client/conflicts.c:3832
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4089 ../libsvn_client/conflicts.c:4175
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4476 ../libsvn_client/conflicts.c:4543
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3764 ../libsvn_client/conflicts.c:3843
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4100 ../libsvn_client/conflicts.c:4186
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4487 ../libsvn_client/conflicts.c:4554
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -2319,14 +2342,14 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Den ersatta filen flyttades till \"^/%s\"."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3767
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3778
 #, c-format
 msgid "Item updated from r%ld to r%ld was replaced with a file by %s in r%ld."
 msgstr "Objekt uppdaterat från r%ld till r%ld ersattes av en fil av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3777 ../libsvn_client/conflicts.c:3856
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4116 ../libsvn_client/conflicts.c:4202
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4570
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3788 ../libsvn_client/conflicts.c:3867
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4127 ../libsvn_client/conflicts.c:4213
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4581
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -2335,97 +2358,97 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Det ersatta objektet flyttades till \"^/%s\"."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3794
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3805
 #, c-format
 msgid "Directory updated from r%ld to r%ld was replaced with a directory from 
another line of history by %s in r%ld."
 msgstr "Katalog uppdaterad från r%ld till r%ld ersattes av en katalog från en 
annan historielinje av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3821
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3832
 #, c-format
 msgid "File updated from r%ld to r%ld was replaced with a directory by %s in 
r%ld."
 msgstr "Fil uppdaterad från r%ld till r%ld ersattes av en katalog av %s i 
r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3846
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3857
 #, c-format
 msgid "Item updated from r%ld to r%ld was replaced by %s in r%ld."
 msgstr "Objekt uppdaterat från r%ld till r%ld ersattes av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3879
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3890
 #, c-format
 msgid "Directory updated from r%ld to r%ld was moved to '^/%s' by %s in r%ld."
 msgstr "Katalog uppdaterad från r%ld till r%ld flyttades till \"^/%s\" av %s i 
r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3891
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3902
 #, c-format
 msgid "Directory updated from r%ld to r%ld was deleted by %s in r%ld."
 msgstr "Katalog uppdaterad från r%ld till r%ld raderades av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3907
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3918
 #, c-format
 msgid "File updated from r%ld to r%ld was moved to '^/%s' by %s in r%ld."
 msgstr "Fil uppdaterad från r%ld till r%ld flyttades till \"^/%s\" av %s i 
r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3918
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3929
 #, c-format
 msgid "File updated from r%ld to r%ld was deleted by %s in r%ld."
 msgstr "Fil uppdaterad från r%ld till r%ld raderades av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3932
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3943
 #, c-format
 msgid "Item updated from r%ld to r%ld was moved to '^/%s' by %s in r%ld."
 msgstr "Objekt uppdaterat från r%ld till r%ld flyttades till \"^/%s\" av %s i 
r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3943
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3954
 #, c-format
 msgid "Item updated from r%ld to r%ld was deleted by %s in r%ld."
 msgstr "Objekt uppdaterat från r%ld till r%ld raderades av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3963
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3974
 #, c-format
 msgid "Directory updated backwards from r%ld to r%ld was a file before the 
replacement made by %s in r%ld."
 msgstr "Katalog uppdaterad bakåt från r%ld till r%ld var en fil före 
ersättningen gjord av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3970
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3981
 #, c-format
 msgid "File updated backwards from r%ld to r%ld was a file from another line 
of history before the replacement made by %s in r%ld."
 msgstr "Fil uppdaterad bakåt från r%ld till r%ld var en fil från en annan 
historielinje före ersättningen gjord av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3977
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3988
 #, c-format
 msgid "Item updated backwards from r%ld to r%ld was replaced with a file by %s 
in r%ld."
 msgstr "Objekt uppdaterat bakåt från r%ld till r%ld ersattes av en fil av %s i 
r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3986
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:3997
 #, c-format
 msgid "Directory updated backwards from r%ld to r%ld was a directory from 
another line of history before the replacement made by %s in r%ld."
 msgstr "Katalog uppdaterad bakåt från r%ld till r%ld var en katalog från en 
annan historielinje före ersättningen gjord av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:3994
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4005
 #, c-format
 msgid "File updated backwards from r%ld to r%ld was a directory before the 
replacement made by %s in r%ld."
 msgstr "Fil uppdaterad bakåt från r%ld till r%ld var en katalog före 
ersättningen gjord av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4000
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4011
 #, c-format
 msgid "Item updated backwards from r%ld to r%ld was replaced with a directory 
by %s in r%ld."
 msgstr "Objekt uppdaterat bakåt från r%ld till r%ld ersattes av en katalog av 
%s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4009
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4020
 #, c-format
 msgid "Directory updated backwards from r%ld to r%ld did not exist before it 
was added by %s in r%ld."
 msgstr "Katalog uppdaterad bakåt från r%ld till r%ld fanns inte innan den 
lades till av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4016
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4027
 #, c-format
 msgid "File updated backwards from r%ld to r%ld did not exist before it was 
added by %s in r%ld."
 msgstr "Fil uppdaterad bakåt från r%ld till r%ld fanns inte innan den lades 
till av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4022
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4033
 #, c-format
 msgid "Item updated backwards from r%ld to r%ld did not exist before it was 
added by %s in r%ld."
 msgstr "Objekt uppdaterat bakåt från r%ld till r%ld fanns inte innan det lades 
till av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4047
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4058
 #, c-format
 msgid ""
 "Directory switched from\n"
@@ -2440,7 +2463,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "ersattes av en fil av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4075
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4086
 #, c-format
 msgid ""
 "File switched from\n"
@@ -2455,7 +2478,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "ersattes av en fil från en annan historielinje av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4103 ../libsvn_client/conflicts.c:4346
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4114 ../libsvn_client/conflicts.c:4357
 #, c-format
 msgid ""
 "Item switched from\n"
@@ -2470,7 +2493,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "ersattes av en fil av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4133
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4144
 #, c-format
 msgid ""
 "Directory switched from\n"
@@ -2485,7 +2508,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "ersattes av en katalog från en annan historielinje av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4162
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4173
 #, c-format
 msgid ""
 "File switched from\n"
@@ -2500,7 +2523,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "ersattes av en katalog av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4189 ../libsvn_client/conflicts.c:4376
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4200 ../libsvn_client/conflicts.c:4387
 #, c-format
 msgid ""
 "Item switched from\n"
@@ -2515,7 +2538,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "ersattes av en katalog av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4225
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4236
 #, c-format
 msgid ""
 "Directory switched from\n"
@@ -2530,7 +2553,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "flyttades till \"^/%s\" av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4239
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4250
 #, c-format
 msgid ""
 "Directory switched from\n"
@@ -2545,7 +2568,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "raderades av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4257
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4268
 #, c-format
 msgid ""
 "File switched from\n"
@@ -2560,7 +2583,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "flyttades till \"^/%s\" av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4271
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4282
 #, c-format
 msgid ""
 "File switched from\n"
@@ -2575,7 +2598,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "raderades av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4288
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4299
 #, c-format
 msgid ""
 "Item switched from\n"
@@ -2590,7 +2613,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "flyttades till \"^/%s\" av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4302
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4313
 #, c-format
 msgid ""
 "Item switched from\n"
@@ -2605,7 +2628,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "raderades av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4327 ../libsvn_client/conflicts.c:4367
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4338 ../libsvn_client/conflicts.c:4378
 #, c-format
 msgid ""
 "Directory switched from\n"
@@ -2620,7 +2643,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "var en fil före ersättningen gjord av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4337
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4348
 #, c-format
 msgid ""
 "File switched from\n"
@@ -2635,7 +2658,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "var en fil från en annan historielinje före ersättningen gjord av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4357
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4368
 #, c-format
 msgid ""
 "Directory switched from\n"
@@ -2650,7 +2673,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "var en katalog från en annan historielinje före ersättningen gjord av %s i 
r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4387
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4398
 #, c-format
 msgid ""
 "Directory switched from\n"
@@ -2665,7 +2688,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "fanns inte innan den lades till av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4397
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4408
 #, c-format
 msgid ""
 "File switched from\n"
@@ -2680,7 +2703,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "fanns inte innan den lades till av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4406
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4417
 #, c-format
 msgid ""
 "Item switched from\n"
@@ -2695,7 +2718,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "fanns inte innan det lades till av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4434
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4445
 #, c-format
 msgid ""
 "Directory merged from\n"
@@ -2710,7 +2733,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "ersattes av en fil av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4462
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4473
 #, c-format
 msgid ""
 "File merged from\n"
@@ -2725,7 +2748,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "ersattes av en fil från en annan historielinje av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4488
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4499
 #, c-format
 msgid ""
 "Item merged from\n"
@@ -2740,7 +2763,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "ersattes av en fil av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4501
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4512
 #, c-format
 msgid ""
 "Directory merged from\n"
@@ -2755,7 +2778,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "ersattes av en katalog från en annan historielinje av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4530
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4541
 #, c-format
 msgid ""
 "File merged from\n"
@@ -2770,7 +2793,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "ersattes av en katalog av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4557
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4568
 #, c-format
 msgid ""
 "Item merged from\n"
@@ -2785,7 +2808,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "ersattes av en katalog av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4593
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4604
 #, c-format
 msgid ""
 "Directory merged from\n"
@@ -2800,7 +2823,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "flyttades till \"^/%s\" av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4607
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4618
 #, c-format
 msgid ""
 "Directory merged from\n"
@@ -2815,7 +2838,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "raderades av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4625
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4636
 #, c-format
 msgid ""
 "File merged from\n"
@@ -2830,7 +2853,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "flyttades till \"^/%s\" av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4639
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4650
 #, c-format
 msgid ""
 "File merged from\n"
@@ -2845,7 +2868,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "raderades av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4656
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4667
 #, c-format
 msgid ""
 "Item merged from\n"
@@ -2860,7 +2883,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "flyttades till \"^/%s\" av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4670
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4681
 #, c-format
 msgid ""
 "Item merged from\n"
@@ -2875,7 +2898,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "raderades av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4695 ../libsvn_client/conflicts.c:4734
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4706 ../libsvn_client/conflicts.c:4745
 #, c-format
 msgid ""
 "Directory reverse-merged from\n"
@@ -2886,7 +2909,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "till ^/%s@%ld var en fil före ersättningen gjord av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4704
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4715
 #, c-format
 msgid ""
 "File reverse-merged from\n"
@@ -2901,7 +2924,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "var en fil från en annan historielinje före ersättningen gjord av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4713
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4724
 #, c-format
 msgid ""
 "Item reverse-merged from\n"
@@ -2916,7 +2939,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "ersattes av en fil av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4724
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4735
 #, c-format
 msgid ""
 "Directory reverse-merged from\n"
@@ -2927,7 +2950,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "till ^/%s@%ld var en katalog från en annan historielinje före ersättningen 
gjord av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4742
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4753
 #, c-format
 msgid ""
 "Item reverse-merged from\n"
@@ -2942,7 +2965,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "ersattes av en katalog av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4753
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4764
 #, c-format
 msgid ""
 "Directory reverse-merged from\n"
@@ -2953,7 +2976,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "till ^/%s@%ld fanns inte innan den lades till av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4762
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4773
 #, c-format
 msgid ""
 "File reverse-merged from\n"
@@ -2968,7 +2991,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "fanns inte innan den lades till av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:4771
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4782
 #, c-format
 msgid ""
 "Item reverse-merged from\n"
@@ -2983,52 +3006,52 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\"\n"
 "fanns inte innan det lades till av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5495
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5506
 #, c-format
 msgid "A new directory appeared during update to r%ld; it was added by %s in 
r%ld and later deleted by %s in r%ld."
 msgstr "En ny katalog dök upp under uppdatering till r%ld; den lades till av 
%s i r%ld och raderades senare av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5502
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5513
 #, c-format
 msgid "A new directory appeared during update to r%ld; it was added by %s in 
r%ld."
 msgstr "En ny katalog dök upp under uppdatering till r%ld; den lades till av 
%s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5507
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5518
 #, c-format
 msgid "A new directory appeared during update to r%ld; it was deleted by %s in 
r%ld."
 msgstr "En ny katalog dök upp under uppdatering till r%ld; den raderades av %s 
i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5517
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5528
 #, c-format
 msgid "A new file appeared during update to r%ld; it was added by %s in r%ld 
and later deleted by %s in r%ld."
 msgstr "En ny fil dök upp under uppdatering till r%ld; den lades till av %s i 
r%ld och raderades senare av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5524
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5535
 #, c-format
 msgid "A new file appeared during update to r%ld; it was added by %s in r%ld."
 msgstr "En ny fil dök upp under uppdatering till r%ld; den lades till av %s i 
r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5529
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5540
 #, c-format
 msgid "A new file appeared during update to r%ld; it was deleted by %s in 
r%ld."
 msgstr "En ny katalog dök upp under uppdatering till r%ld; den raderades av %s 
i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5538
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5549
 #, c-format
 msgid "A new item appeared during update to r%ld; it was added by %s in r%ld 
and later deleted by %s in r%ld."
 msgstr "Ett nytt objekt dök upp under uppdatering till r%ld; det lades till av 
%s i r%ld och raderades senare av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5545
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5556
 #, c-format
 msgid "A new item appeared during update to r%ld; it was added by %s in r%ld."
 msgstr "Ett nytt objekt dök upp under uppdatering till r%ld; det lades till av 
%s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5550
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5561
 #, c-format
 msgid "A new item appeared during update to r%ld; it was deleted by %s in 
r%ld."
 msgstr "Ett nytt objekt dök upp under uppdatering till r%ld; det raderades av 
%s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5569
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5580
 #, c-format
 msgid ""
 "A new directory appeared during switch to\n"
@@ -3039,7 +3062,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\".\n"
 "Den lades till av %s i r%ld och raderades senare av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5577
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5588
 #, c-format
 msgid ""
 "A new directory appeared during switch to\n"
@@ -3050,7 +3073,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\".\n"
 "Den lades till av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5583
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5594
 #, c-format
 msgid ""
 "A new directory appeared during switch to\n"
@@ -3061,7 +3084,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\".\n"
 "Den raderades av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5594
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5605
 #, c-format
 msgid ""
 "A new file appeared during switch to\n"
@@ -3072,7 +3095,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\".\n"
 "Den lades till av %s i r%ld och raderades senare av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5602
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5613
 #, c-format
 msgid ""
 "A new file appeared during switch to\n"
@@ -3083,7 +3106,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\".\n"
 "Den lades till av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5609
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5620
 #, c-format
 msgid ""
 "A new file appeared during switch to\n"
@@ -3094,7 +3117,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\".\n"
 "Den raderades av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5620
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5631
 #, c-format
 msgid ""
 "A new item appeared during switch to\n"
@@ -3105,7 +3128,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\".\n"
 "Det lades till av %s i r%ld och raderades senare av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5628
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5639
 #, c-format
 msgid ""
 "A new item appeared during switch to\n"
@@ -3116,7 +3139,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\".\n"
 "Det lades till av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5635
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5646
 #, c-format
 msgid ""
 "A new item appeared during switch to\n"
@@ -3127,7 +3150,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s@%ld\".\n"
 "Det raderades av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5656
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5667
 #, c-format
 msgid ""
 "A new directory appeared during merge of\n"
@@ -3138,7 +3161,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s:%ld\".\n"
 "Den lades till av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5662
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5673
 #, c-format
 msgid ""
 "A new directory appeared during merge of\n"
@@ -3149,7 +3172,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s:%ld-%ld\".\n"
 "Den lades till av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5672
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5683
 #, c-format
 msgid ""
 "A new file appeared during merge of\n"
@@ -3160,7 +3183,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s:%ld\".\n"
 "Den lades till av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5678
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5689
 #, c-format
 msgid ""
 "A new file appeared during merge of\n"
@@ -3171,7 +3194,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s:%ld-%ld\".\n"
 "Den lades till av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5687
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5698
 #, c-format
 msgid ""
 "A new item appeared during merge of\n"
@@ -3182,7 +3205,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s:%ld\".\n"
 "Det lades till av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5693
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5704
 #, c-format
 msgid ""
 "A new item appeared during merge of\n"
@@ -3193,7 +3216,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s:%ld-%ld\".\n"
 "Det lades till av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5713
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5724
 #, c-format
 msgid ""
 "A new directory appeared during reverse-merge of\n"
@@ -3204,7 +3227,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s:%ld\".\n"
 "Den raderades av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5720
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5731
 #, c-format
 msgid ""
 "A new directory appeared during reverse-merge of\n"
@@ -3215,7 +3238,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s:%ld-%ld\".\n"
 "Den raderades av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5732
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5743
 #, c-format
 msgid ""
 "A new file appeared during reverse-merge of\n"
@@ -3226,7 +3249,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s:%ld\".\n"
 "Den raderades av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5739
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5750
 #, c-format
 msgid ""
 "A new file appeared during reverse-merge of\n"
@@ -3237,7 +3260,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s:%ld-%ld\".\n"
 "Den raderades av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5749
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5760
 #, c-format
 msgid ""
 "A new item appeared during reverse-merge of\n"
@@ -3248,7 +3271,7 @@ msgstr ""
 "\"^/%s:%ld\".\n"
 "Det raderades av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:5756
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:5767
 #, c-format
 msgid ""
 "A new item appeared during reverse-merge of\n"
@@ -3259,37 +3282,37 @@ msgstr ""
 "\"^/%s:%ld-%ld\".\n"
 "Det raderades av %s i r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:6070
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6081
 #, c-format
 msgid "Changes destined for a directory arrived via the following revisions 
during update from r%ld to r%ld."
 msgstr "Ändringar avsedda för en katalog kom genom följande revisioner under 
uppdatering från r%ld till r%ld."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:6076
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6087
 #, c-format
 msgid "Changes destined for a file arrived via the following revisions during 
update from r%ld to r%ld"
 msgstr "Ändringar avsedda för en fil kom genom följande revisioner under 
uppdatering från r%ld till r%ld"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:6081
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6092
 #, c-format
 msgid "Changes from the following revisions arrived during update from r%ld to 
r%ld"
 msgstr "Ändringar från följande revisioner kom under uppdatering från r%ld 
till r%ld"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:6089
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6100
 #, c-format
 msgid "Changes destined for a directory arrived via the following revisions 
during backwards update from r%ld to r%ld"
 msgstr "Ändringar avsedda för en katalog kom genom följande revisioner under 
uppdatering bakåt från r%ld till r%ld"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:6096
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6107
 #, c-format
 msgid "Changes destined for a file arrived via the following revisions during 
backwards update from r%ld to r%ld"
 msgstr "Ändringar avsedda för en fil kom genom följande revisioner under 
uppdatering bakåt från r%ld till r%ld"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:6102
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6113
 #, c-format
 msgid "Changes from the following revisions arrived during backwards update 
from r%ld to r%ld"
 msgstr "Ändringar från följande revisioner kom under uppdatering bakåt från 
r%ld till r%ld"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:6116 ../libsvn_client/conflicts.c:6123
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6127 ../libsvn_client/conflicts.c:6134
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes destined for a directory arrived via the following revisions during 
switch to\n"
@@ -3298,7 +3321,7 @@ msgstr ""
 "Ändringar avsedda för en katalog kom genom följande revisioner under växling 
till\n"
 "\"^/%s@r%ld\""
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:6129
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6140
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes from the following revisions arrived during switch to\n"
@@ -3307,13 +3330,17 @@ msgstr ""
 "Ändringar från följande revisioner kom under växling till\n"
 "\"^/%s@r%ld\""
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:6172 ../libsvn_client/conflicts.c:6189
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:6195
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6158
+msgid " (no revisions found)"
+msgstr " (inga revisioner hittade)"
+
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6186 ../libsvn_client/conflicts.c:6203
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6209
 #, c-format
 msgid "%s r%ld by %s%s"
 msgstr "%s r%ld av %s%s"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:6182
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6196
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -3328,7 +3355,7 @@ msgstr[1] ""
 "%s\n"
 " [%d revisioner utelämnade],\n"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:6254
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6268
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes destined for a directory arrived during merge of\n"
@@ -3337,7 +3364,7 @@ msgstr ""
 "Ändringar avsedda för en katalog kom under sammanslagning av\n"
 "\"^/%s:%ld\"."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:6261
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6275
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes destined for a file arrived during merge of\n"
@@ -3346,7 +3373,7 @@ msgstr ""
 "Ändringar avsedda för en fil kom under sammanslagning av\n"
 "\"^/%s:%ld\"."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:6267
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6281
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes arrived during merge of\n"
@@ -3355,7 +3382,7 @@ msgstr ""
 "Ändringar kom under sammanslagning av\n"
 "\"^/%s:%ld\"."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:6279
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6293
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes destined for a directory arrived via the following revisions during 
merge of\n"
@@ -3364,7 +3391,7 @@ msgstr ""
 "Ändringar avsedda för en katalog kom genom följande revisioner under 
sammanslagning av\n"
 "\"^/%s:%ld-%ld\""
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:6286
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6300
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes destined for a file arrived via the following revisions during merge 
of\n"
@@ -3373,7 +3400,7 @@ msgstr ""
 "Ändringar avsedda för en fil kom genom följande revisioner under 
sammanslagninv av\n"
 "\"^/%s:%ld-%ld\""
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:6292
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6306
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes from the following revisions arrived during merge of\n"
@@ -3382,7 +3409,7 @@ msgstr ""
 "Ändringar från följande revisioner kom under sammanslagning av\n"
 "\"^/%s:%ld-%ld\""
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:6304
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6318
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes destined for a directory arrived during reverse-merge of\n"
@@ -3391,7 +3418,7 @@ msgstr ""
 "Ändringar avsedda för en katalog kom under omvänd sammanslagning av\n"
 "\"^/%s:%ld\"."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:6311
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6325
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes destined for a file arrived during reverse-merge of\n"
@@ -3400,7 +3427,7 @@ msgstr ""
 "Ändringar kom under omvänd sammanslagning av\n"
 "\"^/%s:%ld\"."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:6317
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6331
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes arrived during reverse-merge of\n"
@@ -3409,7 +3436,7 @@ msgstr ""
 "Ändringar kom under omvänd sammanslagning av\n"
 "\"^/%s:%ld\"."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:6329
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6343
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes destined for a directory arrived via the following revisions during 
reverse-merge of\n"
@@ -3418,7 +3445,7 @@ msgstr ""
 "Ändringar avsedda för en katalog kom genom följande revisioner under omvänd 
sammanslagning av\n"
 "\"^/%s:%ld-%ld\""
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:6337
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6351
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes destined for a file arrived via the following revisions during 
reverse-merge of\n"
@@ -3427,7 +3454,7 @@ msgstr ""
 "Ändringar avsedda för en fil kom genom följande revisioner under omvänd 
sammanslagning av\n"
 "\"^/%s:%ld-%ld\""
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:6345
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6359
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes from the following revisions arrived during reverse-merge of\n"
@@ -3436,414 +3463,436 @@ msgstr ""
 "Ändringar från följande revisioner kom under omvänd sammanslagning av\n"
 "\"^/%s:%ld-%ld\""
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:6534
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6548
 #, c-format
 msgid "Tree conflict on '%s' can only be resolved to the current working copy 
state"
 msgstr "Trädkonflikt på \"%s\" kan endast lösas till tillståndet i nuvarande 
arbetskopia"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:6718 ../libsvn_client/conflicts.c:6724
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6732 ../libsvn_client/conflicts.c:6738
 #, c-format
 msgid "Cannot resolve tree conflict on '%s' (expected a base node but found 
none)"
 msgstr "Kan inte lösa trädkonflikten på \"%s\" (en basnod förväntades men 
hittades inte)"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:6729 ../libsvn_client/conflicts.c:6755
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:6782 ../libsvn_client/conflicts.c:6805
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6743 ../libsvn_client/conflicts.c:6769
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6796 ../libsvn_client/conflicts.c:6819

[... 12634 lines stripped ...]


Reply via email to