Bülent Murtezaoğlu <[EMAIL PROTECTED]> writes:

>>>>>> "ES" == Emre Sevinc <[EMAIL PROTECTED]> writes:
> [...]
>     ES> Acaba katilmis olan arkadaslar yüz yüze bir Lisp toplantisi
>     ES> cercevesinde izlenimlerini ve edindikleri bilgileri detayli
>     ES> olarak paylasmayi düsünürler mi?
>
> Hatta, mesela, gelen misafirlerimizi götüreceğimiz Çiçek Pasajı filan
> gibi bir yerde yapsak şunu?  Hani deneyelim bakalım nerede ne servis
> var filan diye? 

Valla bana uyar :) Bu hafta sonuna dogru? Cuma aksami mesela?

--
vst

Attachment: pgpQeEMxFimbg.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
cs-lisp mailing list
cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr
http://church.cs.bilgi.edu.tr/lcg
http://cs.bilgi.edu.tr/mailman/listinfo/cs-lisp

Cevap