On Mon, Apr 30, 2007 at 03:25:15PM +0300, Cafer Şimşek wrote:
> Can Burak Cilingir <[EMAIL PROTECTED]> writes:
> 
> > Merhaba,
> 
> Selam,
> 
> >
> > e-postanizi okuyamiyorum, ekran goruntusunu
> > http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=478304095&size=l adresine
> > koydum.
> 
> Sorun Mutt'dan kaynaklanıyor olabilir mi?
> 
> w3m-el paketi kuruluyken Emacs (Gnus) ile çok güzel görünmekte [1].

mutt sadece standartlara uymakta kararli :) gnus'un o epostayi
okuyabilmesine basari gozuyle mi bakmali acaba :)

> 
> Sizi de Gnus alemine davet etmek isteriz :)
> 
> [1] http://imaj.at/16101
> 
> [...]
> 
> Sevgiler.
> 
> -Cafer
> 
> _______________________________________________
> cs-lisp mailing list
> cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr
> http://church.cs.bilgi.edu.tr/lcg
> http://cs.bilgi.edu.tr/mailman/listinfo/cs-lisp

-- 
Can Burak Çilingir

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
cs-lisp mailing list
cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr
http://church.cs.bilgi.edu.tr/lcg
http://cs.bilgi.edu.tr/mailman/listinfo/cs-lisp

Cevap