Haklısınız.

2008/5/1 Aycan iRiCAN <[EMAIL PROTECTED]>:

> "TARIK ÖZKANLI" <[EMAIL PROTECTED]> writes:
>
> > fonksiyon ismini tamamen Türkçe yapmak mümkün mü?
>
> Tabi mümkün, "işlev".
>
> --
> aycan
>
> _______________________________________________
> cs-lisp mailing list
> cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr
> http://church.cs.bilgi.edu.tr/lcg
> http://cs.bilgi.edu.tr/mailman/listinfo/cs-lisp
>
_______________________________________________
cs-lisp mailing list
cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr
http://church.cs.bilgi.edu.tr/lcg
http://cs.bilgi.edu.tr/mailman/listinfo/cs-lisp

Cevap