Hej alle,
Vær opmærksom på, at hjælpen nu er on-line i sin helhed her:
https://help.libreoffice.org

Jeg er faldet over en desværre lidt typiske fejl. Det handler om fremhævet
tekst, hvor der mangler et mellemrum enten før eller efter.

Eksempel:
<variable id="opencl">Vælg<switchinline select="sys"><caseinline
select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME -
Indstillinger</emph></caseinline><defaultinline><emph>Funktioner -
Indstillinger</emph></defaultinline></switchinline><emph> - $[officename] -
Open CL</emph></variable>

Resulterer i dette:
https://help.libreoffice.org/latest/da/text/shared/optionen/opencl.html

Læg mærke til formuleringen "VælgFunktioner - Indstillinger - LibreOffice -
Open CL". Der mangler et mellemrum mellem "Vælg" og "Funktioner".

Det skal vi være meget opmærksomme på fremover.

/Leif

-- 
Send en e-mail til dansk+unsubscr...@da.libreoffice.org for instruktioner om 
hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke 
efterfølgende slettes

Besvar via email