Dag iedereen,

De handleiding en de Nederlandse vertaling ervan werden bijgewerkt in
het git-archief.
In bijlage het diff-bestand met het verschil met de situatie op het
ogenblik van de vorige bijwerking van de Nederlandse vertaling.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/documentation/rosegarden/rosegarden-manual.nl.po b/documentation/rosegarden/rosegarden-manual.nl.po
index f6d0fdf7..9efd998c 100644
--- a/documentation/rosegarden/rosegarden-manual.nl.po
+++ b/documentation/rosegarden/rosegarden-manual.nl.po
@@ -1,12 +1,12 @@
 # Dutch translation of the debian-edu-doc rosegarden-manual
 # This file is distributed under the same license as the debian-edu-doc package.
-# Frans Spiesschaert <frans.spiesscha...@yucom.be>, 2014, 2015, 2017.
+# Frans Spiesschaert <frans.spiesscha...@yucom.be>, 2014, 2015, 2017, 2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: rosegarden-manual.nl\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-08-24 12:08+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-09-13 14:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-01-25 10:25+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-03-02 14:47+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <frans.spiesscha...@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -357,17 +357,22 @@ msgid "MARK!"
 msgstr "OPMERKING!"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
+#| msgid ""
+#| "When you have done the changes on the audio file, remember to save it "
+#| "with the same name, and then you have to save the project in rosegarden, "
+#| "and reopen your project. This way you will get the changes you did in "
+#| "audacity applied onto rosegarden"
 msgid ""
 "When you have done the changes on the audio file, remember to save it with "
 "the same name, and then you have to save the project in rosegarden, and "
 "reopen your project. This way you will get the changes you did in audacity "
-"applied onto rosegarden"
+"applied onto rosegarden."
 msgstr ""
 "Nadat u de wijzigingen aangebracht heeft in het audiobestand, moet u het "
-"bewaren onder dezelfde naam en vervolgens moet u het project in Rosegarden "
-"bewaren. Nadien opent u het project opnieuw. Op deze manier zullen de "
-"aanpassingen die u in Audacity gemaakt heeft, onder Rosegarden beschikbaar "
-"zijn."
+"bewaren onder dezelfde naam en vervolgens moet u het project in rosegarden "
+"bewaren. Nadien opent u het project opnieuw. Op deze manier zult u de "
+"aanpassingen die u in audacity gemaakt heeft, toegepast krijgen op "
+"rosegarden."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "How to set up Qsynth for emulated midi sound"
@@ -2894,8 +2899,9 @@ msgid "tempochange.png"
 msgstr "tempochange.png"
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
-msgid "The menu is as following"
-msgstr "Het menu bevat de volgende keuzes"
+#| msgid "The menu is as following"
+msgid "The menu is as follows:"
+msgstr "Het menu is als volgt:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Insert Tempo Change"
@@ -3414,15 +3420,20 @@ msgid "Translation copyright and authors"
 msgstr "Vertalers en auteursrechten van de vertalingen"
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
+#| msgid ""
+#| "The Bokmål translation is copyrighted by Alf Tonny Bätz (2008), Tore "
+#| "Skogly (2008), Petter Reinholdtsen (2014) and Alexander Alemayhu (2014) "
+#| "and is released under the GPL v2 or any later version."
 msgid ""
 "The Bokmål translation is copyrighted by Alf Tonny Bätz (2008), Tore Skogly "
-"(2008), Petter Reinholdtsen (2014) and Alexander Alemayhu (2014) and is "
-"released under the GPL v2 or any later version."
+"(2008), Petter Reinholdtsen (2014, 2018), Alexander Alemayhu (2014) and "
+"Allan Nordhøy (2018) and is released under the GPL v2 or any later version."
 msgstr ""
 "De auteurs, bij wie ook de auteursrechten berusten, van de vertaling naar "
 "het Noorse Bokmål zijn Alf Tonny Bätz (2008), Tore Skogly (2008), Petter "
-"Reinholdtsen (2014) en Alexander Alemayhu (2014). De vertaling is "
-"uitgebracht onder de GPL-licentie versie 2 of enige latere versie."
+"Reinholdtsen (2014, 2018), Alexander Alemayhu (2014) en Allan Nordhøy "
+"(2018). De vertaling is uitgebracht onder de GPL-licentie versie 2 of enige "
+"latere versie."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
 msgid ""
@@ -3454,9 +3465,6 @@ msgstr ""
 "licentie versie 2 of enige latere versie."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
-#| msgid ""
-#| "The Spanish translation is copyrighted by Rafael Rivas (2011) and is "
-#| "released under the GPL v2 or any later version."
 msgid ""
 "The Polish translation is copyrighted by Stanisław Krukowski (2017) and is "
 "released under the GPL v2 or any later version."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part

Antwoord per e-mail aan