Hola,
tot plegat depen de quin apache amb quin php, jo acabo d'instal.lar apache 1.3 i php4 i no he trigat més de 5 minuts.
#aptitude install apache
#aptitude install php4
#aptitude install php4-mysql

Després només cal editar efitxer de configuració d'apache,
#vi /etc/apache/httpd.conf
/php
Per cercar aquestes línies (en ubuntu ja venen però comentades, sinó hi són les copies):

AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps

Assegurat que al Dierctoryindex hi hagi index.php, pe:
<IfModule mod_dir.c>
   DirectoryIndex index.html index.htm index.shtml index.cgi index.php
</IfModule>


Només caldrà reiniciar l'apache.
/etc/init.d/apache stop /etc/init.d/apache start

Per comprovar-ho fes
#cd /var/www
#touch index.php
#echo "<? phpinfo() ?>" >index.php

I al navegador t'ha de sortir el Phpinfo


En/na Xavier ha escrit:

Hola, Manel ...

deies, el 01 de Jul de 2005, a les 11:56 +0200:

Aniria bé saber quin Apache has posaat.

ho he provat amb tots dos i estic disposat a isntal·lar qualsevol dels
dos, mentre funcioni :)--
To UNSUBSCRIBE, email to [EMAIL PROTECTED]
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact [EMAIL PROTECTED]

Respondre per correu electrònic a