+ Orestes Mas <ores...@tsc.upc.edu>:

> m'equivoco?

T'equivoques: fixa't que inicialment patim del /usr/share/doc
i per tant *xserver* és una llista de subdirectoris d'aquest,
dins dels quals busquem coses amb el find.

Prova-ho amb -name "*.gz" i veuràs com funciona ;)

-- 
Alex Muntada <al...@alexm.org>
http://alexm.org/


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-requ...@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmas...@lists.debian.org
Archive: 
http://lists.debian.org/CAHX6jZGVJvGakOJN-AmrE3N594AX6_6xFLQpTzjmES6xGQ+=3...@mail.gmail.com

Respondre per correu electrònic a