Narcis Garcia:

> Algú sap si Systemd deixa d'atendre aquesta característica de
> ifupdown al cap de l'estona?

Al meu /lib/systemd/system/ifup@.service diu TimeoutStartSec=5min
(pel que podria ser ben bé com dius).

Salut,
Alex

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature

Respondre per correu electrònic a