He obert un bug als de plip, vejam si ho resolen i ja ho tenim resolt per a
les futures versions...

https://bugs.launchpad.net/hplip/+bug/1748598

2018-02-10 8:40 GMT+01:00 Josep Lladonosa <jllad...@gmail.com>:

>
>
> 2018-02-10 8:34 GMT+01:00 Josep Lladonosa <jllad...@gmail.com>:
>
>> Hola, Narcis,
>>
>> Deu ser un bug de l'instal·lador. Ell prova a instl·lar considerant que
>> la versió és 9.1 però no se'n surt.
>> Algun cop ho havia resolt no massa 'elegantment' però crec que aquest cop
>> sí que ho he fet afegint la versió 9.3 al lloc on correspon i m'ha funcionat
>>
>> Quan s'executa hplip-*.run, aquest descomprimeix una carpeta i continua
>> execució. En surts. Dins la carpeta del que ha descomprimit, hi trobaràs un
>> ./installer/distros.dat
>>
>> -Cerca-hi la secció:
>>
>> # ****************************************
>>
>> [debian]
>> index=2
>> versions=7.0,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,8.0,8.1,8.2
>> ,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7,8.8,9.1
>> display_name=Debian
>> alt_names=
>> display=1
>> notes=
>> package_mgrs=dpkg,apt-get,synaptic,update-manager,adept,aptitude
>> package_mgr_cmd=su -c "apt-get install --force-yes -y
>> $packages_to_install"
>> pre_depend_cmd=su -c "dpkg --configure -a",su -c "apt-get install -f",su
>> -c "apt-get update"
>> post_depend_cmd=
>> hplip_remove_cmd=su -c "apt-get remove --yes hplip hpijs hplip-data"
>> su_sudo=su
>> ppd_install=ppd
>> udev_mode_fix=1
>> ppd_dir=/usr/share/ppd/HP
>> fix_ppd_symlink=0
>> drv_dir=/usr/share/cups/drv/HP
>>
>>
>> -Afegeix a la línia de versions la distro 9.3:
>>
>> versions=7.0,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,8.0,8.1,8.2
>> ,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7,8.8,9.1,9.3
>>
>>
>> - Posteriorment cerca-hi la secció de la distribució [debian:9.1] i la
>> repliques a sota canviant-ne els 9.1 per 9.3:
>>
>> # *********************
>>
>> [debian:9.3]
>> code_name=Stretch
>> supported=1
>> scan_supported=1
>> fax_supported=1
>> pcard_supported=1
>> network_supported=1
>> parallel_supported=1
>> usb_supported=1
>> packaged_version=3.17.10
>> release_date=09/12/2017
>>
>
>
> Afegeixo que a més, a la nova secció li he afegit un "refinament" que ha
> estat canviar també la data del desplegament de la 9.3 ;-)
>
>
>
>
>> notes=NOTE: Disable the CD Sources in your apt sources.list or the
>> install will fail and hang.
>> ppd_install=drv
>> udev_mode_fix=1
>> ppd_dir=/usr/share/ppd/HP
>> fix_ppd_symlink=0
>> drv_dir=/usr/share/cups/drv/HP
>> ui_toolkit=qt5
>> native_cups=1
>> policykit=0
>> # This libdir_path will be used only for 64 bit machine.
>> libdir_path=/usr/lib/x86_64-linux-gnu
>> [debian:9.3:cups]
>> packages=cups,libcups2
>> [debian:9.3:cups-devel]
>> packages=libcups2-dev,cups-bsd,cups-client
>> [debian:9.3:gcc]
>> packages=g++
>> [debian:9.3:gs]
>> packages=ghostscript,ghostscript-cups,ghostscript-x
>> [debian:9.3:libcrypto]
>> packages=libssl-dev
>> [debian:9.3:libjpeg]
>> packages=libjpeg62-turbo-dev
>> [debian:9.3:libnetsnmp-devel]
>> packages=libsnmp-dev,snmp
>> [debian:9.3:libpthread]
>> packages=libc6
>> [debian:9.3:libtool]
>> packages=libtool,libtool-bin
>> [debian:9.3:libusb]
>> packages=libusb-1.0.0-dev
>> [debian:9.3:make]
>> packages=make
>> [debian:9.3:pil]
>> packages=python-imaging
>> [debian:9.3:ppdev]
>> packages=
>> commands=su -c "modprobe ppdev",su -c cp -f /etc/modules
>> /etc/modules.hplip,echo ppdev | su -c tee -a /etc/modules
>> [debian:9.3:pyqt]
>> packages=python-qt3
>> [debian:9.3:python-devel]
>> packages=python-dev
>> [debian:9.3:pyqt4]
>> packages=python-qt4
>> [debian:9.3:pyqt4-dbus]
>> packages=python-qt4-dbus
>> [debian:9.3:python23]
>> packages=python
>> [debian:9.3:python2X]
>> packages=python
>> [debian:9.3:reportlab]
>> packages=python-reportlab
>> [debian:9.3:sane]
>> packages=sane
>> [debian:9.3:sane-devel]
>> packages=libsane-dev
>> [debian:9.3:scanimage]
>> packages=sane-utils
>> [debian:9.3:xsane]
>> packages=xsane
>> [debian:9.3:cups-ddk]
>> packages=
>> [debian:9.3:python-dbus]
>> packages=python-dbus,python-gobject
>> [debian:9.3:dbus]
>> packages=libdbus-1-dev
>> [debian:9.3:python-ctypes]
>> packages=python-ctypes
>> [debian:9.3:cups-image]
>> packages=libcupsimage2,libcupsimage2-dev
>> [debian:9.3:policykit]
>> packages=policykit-1,policykit-1-gnome
>> [debian:9.3:python-notify]
>> packages=python-notify
>> [debian:9.3:network]
>> packages=wget
>> [debian:9.3:avahi-utils]
>> packages=avahi-utils
>> [debian:9.3:gtk]
>> packages=libcanberra-gtk-module
>> [debian:9.3:python3-notify2]
>> packages=python3-notify2
>> [debian:9.3:python3-pyqt4-dbus]
>> packages=python3-dbus.mainloop.qt
>> [debian:9.3:python3-pyqt4]
>> packages=python3-pyqt4,gtk2-engines-pixbuf
>> [debian:9.3:python3-dbus]
>> packages=python3-dbus,python3-gi
>> [debian:9.3:python3-xml]
>> packages=python3-lxml
>> [debian:9.3:python3-devel]
>> packages=python3-dev
>> [debian:9.3:python3-pil]
>> packages=python3-pil
>> [debian:9.3:python3-reportlab]
>> packages=python3-reportlab
>> [debian:9.3:python3-pyqt5-dbus]
>> packages=python3-dbus.mainloop.pyqt5
>> [debian:9.3:python3-pyqt5]
>> packages=python3-pyqt5,gtk2-engines-pixbuf
>> [debian:9.3:pyqt5]
>> packages=gtk2-engines-pixbuf,python-pyqt5
>> [debian:9.3:pyqt5-dbus]
>> packages=python-dbus.mainloop.pyqt5
>>
>> [debian:9.3:automake]
>> packages=automake1.11
>>
>> [debian:9.3:epm]
>> packages=epm
>>
>>
>> +++++++++++++++++++++++++++++
>> Deses i executes el./hplip-install de la carpeta principal del que
>> s'havia descomprimit.
>> A mi, si més no, la instal·lació ha seguit endavant...
>>
>> Salutacions,
>> Josep
>>
>>
>>
>> 2018-02-09 17:56 GMT+01:00 Narcis Garcia <debianli...@actiu.net>:
>>
>>> He provat a posar en marxa l'esmentada impressora i em dóna problemes.
>>> He instal·lat els paquets: hplip hpijs-ppds printer-driver-pxljr
>>> Al web de HPLIP diu que aquesta impressora està suportada des de la
>>> versió 2.7 i el HPLIP instal·lat ja és la 3.16
>>>
>>> D'entrada hi ha un controlador «HP LaserJet 1018 Foomatic/foo2zjs-z1
>>> (recommended)» amb el qual no funciona (l'ordinador pensa que imprimeix,
>>> però la impressora ni s'immuta).
>>> Els demés controladors llistats per CUPS tenen l'anotació «requires
>>> proprietary plugin». Suposo doncs que no hi ha més remei que instal·lar
>>> el paquet privatiu proporcionat des de hplipopensource.com
>>>
>>> Descarrego i executo:
>>> $ ./hplip-3.17.11.run
>>> (...)
>>> error: debian-9.3 version is not supported, so all dependencies may not
>>> be installed. However trying to install using debian-9.1 version
>>> packages.
>>> -> Li dic que continui així, i endavant amb les propostes
>>> predeterminades.
>>> (...)
>>> error: A required dependency 'pyqt4-dbus (PyQt 4 DBus - DBus Support for
>>> PyQt4)' is still missing.
>>> error: A required dependency 'pyqt4 (PyQt 4- Qt interface for Python
>>> (for Qt version 4.x))' is still missing.
>>> error: Installation cannot continue without these dependencies.
>>> error: Please manually install this dependency and re-run this installer.
>>>
>>> Arreu he llegit que el problema està en què a Debian aquests paquets
>>> s'anomenen python-qt4-dbus i python-qt4 respectivament. He provat a
>>> modificar els fitxers de l'instal·lador per rectificar-ho, però encara
>>> que sigui amb els nous noms no es dóna per satisfet.
>>>
>>> --
>>>
>>>
>>> __________
>>> I'm using this express-made address because personal addresses aren't
>>> masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
>>> should fix this against automated addresses collectors.
>>>
>>>
>>
>>
>> --
>> --
>> Salutacions...Josep
>> --
>>
>
>
>
> --
> --
> Salutacions...Josep
> --
>-- 
--
Salutacions...Josep
--

Respondre per correu electrònic a