2018-02-17 17:11 GMT+01:00 Narcis Garcia <informat...@actiu.net>:

> Després d'aquest temps, considero resolt el primer problema, ja que
> aquesta interfície de xarxa no dóna el més mínim problema des de
> l'actualització del controlador.
>
> Només falta la manera de què el controlador actualitzat s'apliqui a les
> noves versions de nucli que vinguin per actualitzacions.
>


Podries usar dkms. Crec que seguint això podries aconseguir alguna cosa:

http://tomoconnor.eu/blogish/building-dkms-package-latest-intel-e1000e-driver/


>
>
> El 15/02/18 a les 10:50, Narcis Garcia ha escrit:
> > De moment, m'he apuntat aquesta recepta solventant fins i tot un
> > problema del «Makefile» del mateix projecte:
> >
> > 0. Install build/compiler tools:
> > sudo apt-get install build-essential linux-headers-amd64
> >
> > 1. Download latest stable version from:
> > https://sourceforge.net/projects/e1000/files/e1000e%20stable/
> >
> > 2. Unpack:
> > tar zxf e1000e-*.tar.gz
> >
> > 3. Compile and install:
> > cd e1000e-*/src/
> > sudo make install
> >
> > 3.1. If it fails with "cc1: error: code model kernel does not support
> > PIC mode"
> > # Find in Makefile ( e1000e/src/Makefile , Line ~152) =>
> > EXTRA_CFLAGS += $(CFLAGS_EXTRA)
> > # Insert a new line after that => EXTRA_CFLAGS += -fno-pie
> > sudo make install
> >
> > 4. Where is the binary installed:
> > find /lib/modules | grep -e '/e1000e\.ko$'
> > /lib/modules/4.9.0-5-amd64/updates/drivers/net/ethernet/
> intel/e1000e/e1000e.ko
> > /lib/modules/updates/drivers/net/ethernet/intel/e1000e/e1000e.ko
> >
> > 5. Updated boot-embedded driver:
> > sudo update-initramfs -u
> >
> >
> > Els diferents e1000e.ko generats no són iguals.
> > Com que veig que no es crea automàticament per cada nucli (com el
> > 4.9.0-4 que també hi ha instal·lat),
> > EL QUÈ EM QUEDA ARA, és trobar la manera que tot això es posi com cal el
> > dia que actualitzi el sistema (a Linux 4.9.0-6 per exemple) sense haver
> > de recordar i recuperar tot el procediment manual.
> >
> >
> >
> >
> > __________
> > I'm using this express-made address because personal addresses aren't
> > masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
> > should fix this against automated addresses collectors.
> > El 07/02/18 a les 14:29, Narcis Garcia ha escrit:
> >> He descarregat el paquet linux-image-4.14.0-0.bpo.3-amd64 del
> repositori
> >> «backports» i veig que el mòdul-controlador que conté és de la mateixa
> >> versió:
> >> filename:
> >> ./lib/modules/4.14.0-0.bpo.3-amd64/kernel/drivers/net/
> ethernet/intel/e1000e/e1000e.ko
> >> version: 3.2.6-k
> >>
> >> El mateix amb el paquet linux-image-4.14.0-3-amd64 del repositori
> >> sid/unstable:
> >>
> >> filename:
> >> ./lib/modules/4.14.0-3-amd64/kernel/drivers/net/ethernet/
> intel/e1000e/e1000e.ko
> >> version: 3.2.6-k
> >>
> >> La meva idea era reemplaçar solsament aquest fitxer, si fos possible
> >> obtenir-lo ja compilat i compatible amb Debian 9. Igualment espero a què
> >> algú pugui comprovar que no és el cable el què falla, ja que els altres
> >> 2 ordinadors bessons no tenen aquest problema.
> >>
> >>
> >> __________
> >> I'm using this express-made address because personal addresses aren't
> >> masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
> >> should fix this against automated addresses collectors.
> >> El 04/02/18 a les 19:52, Narcis Garcia ha escrit:
> >>> El controlador ve amb el paquet linux-image-4.9.0-5-amd64 i l'únic
> >>> fitxer relacionat sembla ser:
> >>> /lib/modules/4.9.0-5-amd64/kernel/drivers/net/ethernet/
> intel/e1000e/e1000e.ko
> >>> No en sé veure la versió.
> >>>
> >>> Ara estic veient que els 3 ordinadors en qüestió no tenen exactament el
> >>> mateix problema. Només és un que no es recupera definitivament després
> >>> de perdre l'estat «link ok».
> >>>
> >>> __________
> >>> I'm using this express-made address because personal addresses aren't
> >>> masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
> >>> should fix this against automated addresses collectors.
> >>>
> >>> El 04/02/18 a les 13:36, Josep Lladonosa ha escrit:
> >>>> Narcís, mira't això!
> >>>>
> >>>> https://sourceforge.net/projects/e1000/files/e1000e%20stable/3.3.6/
> >>>>
> >>>> Sembla que t'has trobat amb un bug que s'ha resolt en la versió 3.3.6
> >>>> del controlador e1000e. Val a dir que ara van per la 3.4.0.2.
> >>>>
> >>>> https://sourceforge.net/projects/e1000/files/e1000e%20stable/3.4.0.2/
> >>>>
> >>>> Quina versió tens tu?
> >>>>
> >>>>
> >>>> 2018-02-04 13:01 GMT+01:00 Josep Lladonosa <jllad...@gmail.com
> >>>> <mailto:jllad...@gmail.com>>:
> >>>>
> >>>>   Hola, Narcís,
> >>>>
> >>>>   Apunt:
> >>>>   Si el controlador es troba com a mòdul, potser es pot eliminar el
> >>>>   mòdul (rmmod) i tornar-lo a incorporar (modprobe) per tal d'evitar
> >>>>   de fer reboot. Si torna a funcionar aleshores podries determinar
> que
> >>>>   sí que és el controlador.
> >>>>
> >>>>   Veig que funcionen a 1 Gbps. Els cables estan ben fets? Pateixen
> >>>>   d'alguna interferència? Ho dic perquè podria ser que hi hagués
> >>>>   alguna renegociació a nivell físic i que el controlador no la
> >>>>   contempli, quedant "estabornit"...
> >>>>
> >>>>   Potser podria afectar a la cosa el fet que les targetes tinguin
> els
> >>>>   noms llargs (en lloc dels ethX tradicionals). Podria estar
> >>>>   relacionat amb DHCP i la renovació?
> >>>>
> >>>>   Salutacions,
> >>>>   Josep
> >>>>
> >>>>   2018-02-03 15:36 GMT+01:00 Narcis Garcia <debianli...@actiu.net
> >>>>   <mailto:debianli...@actiu.net>>:
> >>>>
> >>>>     00:1f.6 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation Ethernet
> >>>>     Connection (2) I219-LM [8086:15b7] (rev 31)
> >>>>
> >>>>     Ja m'he trobat amb 3 ordinadors que utilitzen aquest xip de
> >>>>     xarxa integrat a la placa base (la mateixa als tres), amb
> Debian
> >>>>     9 (sense escriptori):
> >>>>
> >>>>     Havent engegat l'ordinador, després d'un interval d'entre 5 i
> 20
> >>>>     hores, la xarxa deixa de funcionar. Sense perdre la
> configuració
> >>>>     que tenia per DHCP, ja no hi ha comunicació ni tan sols amb el
> >>>>     router (ni ping ni res), és a dir com si l'ordinador estigués
> >>>>     sol a la xarxa.
> >>>>
> >>>>     Com que aquests ordinadors no els tinc a casa, els he creat un
> >>>>     servei que intenta accions i enregistra els esdevniments. Aquí
> >>>>     la bitàcola d'un procés complet fins a reiniciar l'ordinador,
> >>>>     que és la única solució:
> >>>>
> >>>>     === Failure history ===
> >>>>     2018-02-03 11:05:48 CPUs:0% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
> >>>>     IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
> >>>>     2018-02-03 11:07:49 CPUs:0% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
> >>>>     IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
> >>>>     2018-02-03 11:09:50 CPUs:2% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
> >>>>     IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
> >>>>     2018-02-03 11:14:02 CPUs:0% enp0s31f6:no-link IP:192.168.1.33
> >>>>     Gateway:192.168.1.1:Fails Internet:No
> >>>>     2018-02-03 11:18:14 CPUs:1% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
> >>>>     IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Fails Internet:No
> >>>>     2018-02-03 11:18:14 Trying to notify to: narcis@...
> >>>>     2018-02-03 11:18:15 $ ifdown "enp0s31f6"
> >>>>     2018-02-03 11:18:15 $ sleep 2
> >>>>     2018-02-03 11:18:17 $ ifup "enp0s31f6"
> >>>>     2018-02-03 11:21:46 CPUs:1% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
> IP:
> >>>>     Gateway::No Internet:Unroutable
> >>>>     2018-02-03 11:23:49 CPUs:2% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
> IP:
> >>>>     Gateway::No Internet:Unroutable
> >>>>     2018-02-03 11:23:49 $ dhclient "enp0s31f6"
> >>>>     2018-02-03 11:26:53 CPUs:6% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
> IP:
> >>>>     Gateway::No Internet:Unroutable
> >>>>     2018-02-03 11:26:53 $ dhclient "enp0s31f6"
> >>>>     2018-02-03 11:29:57 CPUs:1% enp0s31f6:no-link IP: Gateway::No
> >>>>     Internet:Unroutable
> >>>>     2018-02-03 11:29:57 Trying to notify to: narcis@...
> >>>>     2018-02-03 11:29:58 $ reboot
> >>>>
> >>>>     * La informació de l'enllaç la obtinc amb: mii-tool enp0s31f6
> >>>>     * La informació de la IP popia amb: ip address show enp0s31f6
> >>>>     * La informació del router (gw) amb: netstat -rn
> >>>>     * La disponibilitat del router es detecta amb: ping -c 1
> 192.168.1.1
> >>>>     * La disponibilitat d'internet es detecta amb: nc -v -w 4 -z
> >>>>     216.146.35.35 53
> >>>>
> >>>>     El router va perfectament i fa l'assignació DHCP quan realment
> >>>>     rep la petició. Perquè li deixa de funcionar la xarxa a
> >>>>     l'ordinador? Com puc analitzar millor el problema? Pot ser
> cosa
> >>>>     del controlador *e1000e* que utiltza Debian?
> >>>>
> >>>>     Gràcies.
> >>>>
> >>>>     --
> >>>>
> >>>>
> >>>>     __________
> >>>>     I'm using this express-made address because personal
> addresses aren't masked enough at this mail public archive. Public archive
> administrator should fix this against automated addresses collectors.
> >>>>
> >>>>
> >>>>
> >>>>
> >>>>   --
> >>>>   --
> >>>>   Salutacions...Josep
> >>>>   --
> >>>>
> >>>>
> >>>>
> >>>>
> >>>> --
> >>>> --
> >>>> Salutacions...Josep
> >>>> --
> >>
> >
>
>


-- 
--
Salutacions...Josep
--

Respondre per correu electrònic a