El dc. 24 de 10 de 2018 a les 09:59 +0200, en/na Narcis Garcia va
escriure:
> Per aquests casos en què les subcontractes de les administracions
> públiques demanen Java, utilitzaré Icecat versió 52 (que es pot
> instal·lar amb els paquets de Trisquel), i així puc admetre les
> (indegudes) actualitzacions de M.Firefox.

Indegudes?!

Per què indegudes? Quina és l'alternativa?

-- 
Jordi Mallach Pérez  -- Debian developer  https://www.debian.org/
jo...@sindominio.net    jo...@debian.org  https://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at https://oskuro.net/


Respondre per correu electrònic a