__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 30/10/18 a les 10:18, Jordi Mallach ha escrit:
> El dc. 24 de 10 de 2018 a les 09:59 +0200, en/na Narcis Garcia va
> escriure:
>> Per aquests casos en què les subcontractes de les administracions
>> públiques demanen Java, utilitzaré Icecat versió 52 (que es pot
>> instal·lar amb els paquets de Trisquel), i així puc admetre les
>> (indegudes) actualitzacions de M.Firefox.
> 
> Indegudes?!
> 
> Per què indegudes? Quina és l'alternativa?
> 

Les crec indegudes perquè precisament provoquen el problema que es volia
evitar creant una distribució estable amb el sistema de versions de Debian.
Com és que LibreOffice segueix a la versió 5 als repositoris de la
Debian 9 (stable)? I el paquet de controladors d'impressora HPLIP?
Jo sempre he entès que aquesta política de manteniment de versions del
programari fa que la versió estable de Debian quasi mai no empitjori,
sinó que sempre millori, ja que no s'introdueixen noves incoherències
entre paquets, com és el cas.

«L'alternativa», que en realitat és la normalitat, és que les noves
versions de programari vagin a la propera versió de Debian i, si les
persones que fan paquets ho veuen convenient, que les introdueixin al
repositori «backports» que està pensat per disposar a la versió actual
excepcionalment de programari de properes versions.

Respondre per correu electrònic a