Thank you for the suggestion. I tried it, but fails.

henk@henk-desktop:~$ sudo apt remove openoffice-debian-menus
[sudo] wachtwoord voor henk:
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
Boom van vereisten wordt opgebouwd
De statusinformatie wordt gelezen... Klaar
U wilt waarschijnlijk 'apt-get -f install' uitvoeren om de volgende zaken
op te lossen:
De volgende pakketten hebben niet-voldane vereisten:
 libreoffice-core : Vereisten: libreoffice-common (> 1:5.1.6~rc2) maar het
zal niet geïnstalleerd worden
 libreoffice-style-elementary : Vereisten: libreoffice-common (=
1:5.1.6~rc2-0ubuntu1~xenial2) maar het zal niet geïnstalleerd worden
 libreoffice-style-galaxy : Vereisten: libreoffice-common (=
1:5.1.6~rc2-0ubuntu1~xenial2) maar het zal niet geïnstalleerd worden
E: Er zijn niet-voldane vereisten. U kunt best 'apt-get -f install'
uitvoeren zonder pakketten op te geven, (of u kunt zelf een oplossing
specificeren).
henk@henk-desktop:~$ apt-get -f install
E: Kon het vergrendelingsbestand /var/lib/dpkg/lock niet openen - open (13:
Toegang geweigerd)
E: Kan de beheersmap (/var/lib/dpkg/) niet vergrendelen. Heeft u
beheerdersrechten?


Any other suggestion?

2018-02-14 8:22 GMT+01:00 Olivier Tilloy <olivier.til...@canonical.com>:

> Not a bug in libreoffice. Please uninstall the openoffice-debian-menus
> package:
>
>   sudo apt remove openoffice-debian-menus
>
> (see https://wiki.ubuntu.com/LibreOfficeBugWrangling
> #package_libreoffice-
> common_.28not_installed.29_failed_to_install.2Fupgrade:_
> trying_to_overwrite_.27.2Fusr.2Fbin.2Fsoffice.27
> .2C_which_is_also_in_package_openoffice-debian-menus)
>
> ** Changed in: libreoffice (Ubuntu)
>    Status: New => Invalid
>
> --
> You received this bug notification because you are subscribed to the bug
> report.
> https://bugs.launchpad.net/bugs/1749295
>
> Title:
>  package libreoffice-common (not installed) failed to install/upgrade:
>  poging tot overschrijven van '/usr/bin/soffice', wat ook in pakket
>  openoffice-debian-menus 4.1.4-9788 zit
>
> Status in libreoffice package in Ubuntu:
>  Invalid
>
> Bug description:
>  E: /var/cache/apt/archives/libreoffice-
>  common_1%3a5.1.6~rc2-0ubuntu1~xenial2_all.deb: poging tot
>  overschrijven van '/usr/bin/soffice', wat ook in pakket openoffice-
>  debian-menus 4.1.4-9788 zit
>
>  Ik wil Play on Linux installeren via Synaptic.
>
>  Ubuntu 16.04LTS
>
>  ProblemType: Package
>  DistroRelease: Ubuntu 16.04
>  Package: libreoffice-common (not installed)
>  ProcVersionSignature: Ubuntu 4.4.0-83.106-generic 4.4.70
>  Uname: Linux 4.4.0-83-generic x86_64
>  ApportVersion: 2.20.1-0ubuntu2.14
>  Architecture: amd64
>  Date: Tue Feb 13 21:57:22 2018
>  DpkgHistoryLog:
>  Start-Date: 2018-02-13 21:57:14
>  Commandline: /usr/sbin/synaptic
>  Requested-By: henk (1000)
>  Install: python-wxgtk3.0:amd64 (3.0.2.0+dfsg-1build1, automatic),
> libreoffice-common:amd64 (1:5.1.6~rc2-0ubuntu1~xenial2, automatic),
> python-wxversion:amd64 (3.0.2.0+dfsg-1build1, automatic), playonlinux:amd64
> (4.2.10-2ubuntu0.1)
>  DpkgTerminalLog:
>  Uitpakken van .../libreoffice-common_1%3a5.
> 1.6~rc2-0ubuntu1~xenial2_all.deb wordt voorbereid...
>  Bezig met uitpakken van libreoffice-common
> (1:5.1.6~rc2-0ubuntu1~xenial2) ...
>  dpkg: fout bij verwerken van archief /var/cache/apt/archives/
> libreoffice-common_1%3a5.1.6~rc2-0ubuntu1~xenial2_all.deb (--unpack):
>   poging tot overschrijven van '/usr/bin/soffice', wat ook in pakket
> openoffice-debian-menus 4.1.4-9788 zit
>  ErrorMessage: poging tot overschrijven van '/usr/bin/soffice', wat ook
> in pakket openoffice-debian-menus 4.1.4-9788 zit
>  InstallationDate: Installed on 2015-04-22 (1028 days ago)
>  InstallationMedia: Ubuntu 14.04.2 LTS "Trusty Tahr" - Release amd64
> (20150218.1)
>  RelatedPackageVersions:
>  dpkg 1.18.4ubuntu1.3
>  apt 1.2.24
>  SourcePackage: libreoffice
>  Title: package libreoffice-common (not installed) failed to
> install/upgrade: poging tot overschrijven van '/usr/bin/soffice', wat ook
> in pakket openoffice-debian-menus 4.1.4-9788 zit
>  UpgradeStatus: No upgrade log present (probably fresh install)
>
> To manage notifications about this bug go to:
> https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/libreoffice/+
> bug/1749295/+subscriptions
>

-- 
You received this bug notification because you are a member of Desktop
Packages, which is subscribed to libreoffice in Ubuntu.
https://bugs.launchpad.net/bugs/1749295

Title:
 package libreoffice-common (not installed) failed to install/upgrade:
 poging tot overschrijven van '/usr/bin/soffice', wat ook in pakket
 openoffice-debian-menus 4.1.4-9788 zit

Status in libreoffice package in Ubuntu:
 Invalid

Bug description:
 E: /var/cache/apt/archives/libreoffice-
 common_1%3a5.1.6~rc2-0ubuntu1~xenial2_all.deb: poging tot
 overschrijven van '/usr/bin/soffice', wat ook in pakket openoffice-
 debian-menus 4.1.4-9788 zit

 Ik wil Play on Linux installeren via Synaptic.

 Ubuntu 16.04LTS

 ProblemType: Package
 DistroRelease: Ubuntu 16.04
 Package: libreoffice-common (not installed)
 ProcVersionSignature: Ubuntu 4.4.0-83.106-generic 4.4.70
 Uname: Linux 4.4.0-83-generic x86_64
 ApportVersion: 2.20.1-0ubuntu2.14
 Architecture: amd64
 Date: Tue Feb 13 21:57:22 2018
 DpkgHistoryLog:
  Start-Date: 2018-02-13 21:57:14
  Commandline: /usr/sbin/synaptic
  Requested-By: henk (1000)
  Install: python-wxgtk3.0:amd64 (3.0.2.0+dfsg-1build1, automatic), 
libreoffice-common:amd64 (1:5.1.6~rc2-0ubuntu1~xenial2, automatic), 
python-wxversion:amd64 (3.0.2.0+dfsg-1build1, automatic), playonlinux:amd64 
(4.2.10-2ubuntu0.1)
 DpkgTerminalLog:
  Uitpakken van .../libreoffice-common_1%3a5.1.6~rc2-0ubuntu1~xenial2_all.deb 
wordt voorbereid...
  Bezig met uitpakken van libreoffice-common (1:5.1.6~rc2-0ubuntu1~xenial2) ...
  dpkg: fout bij verwerken van archief 
/var/cache/apt/archives/libreoffice-common_1%3a5.1.6~rc2-0ubuntu1~xenial2_all.deb
 (--unpack):
  poging tot overschrijven van '/usr/bin/soffice', wat ook in pakket 
openoffice-debian-menus 4.1.4-9788 zit
 ErrorMessage: poging tot overschrijven van '/usr/bin/soffice', wat ook in 
pakket openoffice-debian-menus 4.1.4-9788 zit
 InstallationDate: Installed on 2015-04-22 (1028 days ago)
 InstallationMedia: Ubuntu 14.04.2 LTS "Trusty Tahr" - Release amd64 
(20150218.1)
 RelatedPackageVersions:
  dpkg 1.18.4ubuntu1.3
  apt 1.2.24
 SourcePackage: libreoffice
 Title: package libreoffice-common (not installed) failed to install/upgrade: 
poging tot overschrijven van '/usr/bin/soffice', wat ook in pakket 
openoffice-debian-menus 4.1.4-9788 zit
 UpgradeStatus: No upgrade log present (probably fresh install)

To manage notifications about this bug go to:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/libreoffice/+bug/1749295/+subscriptions

-- 
Mailing list: https://launchpad.net/~desktop-packages
Post to   : desktop-packages@lists.launchpad.net
Unsubscribe : https://launchpad.net/~desktop-packages
More help  : https://help.launchpad.net/ListHelp

Reply via email to