Torsdag 3. mars 2005 16:47 skreiv Guttorm Hveem:
> Kanskje interessant for dykk?

Ja, takk skal du ha. Eg har lagt dei inn på pressesida.

Eg har lese kommentarane frå Microsoft Norge med undring. Jannik Lindbæk 
føreslår då vitterleg at Kvinnherad skal bruka 
500 kr × 220 PC-ar × 8 år = 880 000 kr. Det er jo akkurat dei pengane 
rådmannen vil spara ...

Med helsing,
 Gaute Hvoslef Kvalnes
 http://no.openoffice.org/

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Svar til