Jeg har prÃvd ut OpenOffice 2 beta norsk utgave og har funnet noe jeg syntes var litt for stort. Selve menylinjen er 20% stÃrre enn vanlig(I forhold til vanlig engelsk utgave), Det samme er knappene for rullemenyen pà verktÃylinjen. Dette kan settes ned ved à skalere selve brukergrensesnittet til 80% under Instillinger, selve dokumentet ble da sà lite at jeg mÃtte skalere det opp til 180%, men ved à gjÃre dette fikk jeg endel problemer med visning av skriften pà dokumentet(kombinasjonen av à skalere ned brukergrensensittet og opp dokumentet gikk ikke bra).

Er denne stÃrrelsen noe dere har tenkt à la vÃre, eller blir dere à justere dette fÃr endelig versjon foreligger?
HÃper dere blir à fikse dette fordi stÃrrelsen av menylinjen og knappene pà rullemenyen pà verktÃylinjen i den engelske utgaven var akkurat perfekte i motsettning til den norske utgaven.Mvh, Sverre Moe

--
Using Opera's revolutionary e-mail client: http://www.opera.com/mail/

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]Svar til