Sundag 6. mars 2005 00:22 skreiv Sverre Moe:
> Jeg har prÃvd ut OpenOffice 2 beta norsk utgave og har funnet noe jeg
> syntes var litt for stort. Selve menylinjen er 20% stÃrre enn
> vanlig(I forhold til vanlig engelsk utgave), Det samme er knappene
> for rullemenyen pà verktÃylinjen. Dette kan settes ned ved à skalere
> selve
> brukergrensesnittet til 80% under Instillinger, selve dokumentet ble
> da sà lite at jeg mÃtte skalere det opp til 180%, men ved à gjÃre
> dette fikk jeg endel problemer med visning av skriften pÃ
> dokumentet(kombinasjonen av à skalere ned brukergrensensittet og opp
> dokumentet gikk ikke bra).
>
> Er denne stÃrrelsen noe dere har tenkt à la vÃre, eller blir dere Ã
> justere dette fÃr endelig versjon foreligger?
> HÃper dere blir à fikse dette fordi stÃrrelsen av menylinjen og
> knappene pà rullemenyen pà verktÃylinjen i den engelske utgaven var
> akkurat perfekte i motsettning til den norske utgaven.

Hei,

Dette er eit kjent problem, og slett ikkje noko me har valt bevisst i 
dei norske utgÃvene. Problemet ser ut til à ha noko à gjera med korleis 
OpenOffice.org plukkar opp skriftinnstillingar frà systemet.

Det ville ha vore fint om du kunne bidra til feilrapporten nedanfor og 
oppgje nÃyaktig kva for versjon som fungerer som forventa og kva 
versjon som ikkje gjer det. Annan relevant systeminformasjon vert 
sikkert Ãg sett pris pÃ.

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=43349

Med helsing,
 Gaute Hvoslef Kvalnes
 http://no.openoffice.org/

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Svar til