Det ser ut til å være ein feil i oveskriftsnummereringa (outline numbering funksjonen) i bn og nn versjon av 1.9.79. Hvis eg legg inn overskrifter mde nummerering, og lagar dokumentet, og så opnar det igjen så er nummereinga vekk. I nn versjonen blir alle oveskrifter i utgangspunktet midtstilt (når eg åpna eit dokument laga i forrige beta versjon av OO)


--
D a g  K n a r d a l
S k j e r v a , 6 2 3 0  S y k k y l v e n
P h o n e  + 4 7  7 0 2 5  1 9 8 0
M o b + 4 7  4 0 2 8  5 7 8 1

Svar til