Den 10. mai 2005 kl. 12:46 skrev Lars Rune Nøstdal:
Hei,
Var litt usikker på hvor jeg skulle poste denne meldingen, men jeg
forsøker her. Det er jeg som tilbyr OpenOffice på CD fra siden deres.

Jeg har byttet epost fra [EMAIL PROTECTED] til [EMAIL PROTECTED]

Fiksa.

Med helsing,
 Gaute Hvoslef Kvalnes


--------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]Svar til