Hei!

Jeg er i ferd med å skaffe meg ny PC, og en av de PC'ene jeg vurderer
("prisvinner" på dinside.no i mai/juni)leveres med Open Office 2 på norsk.
Derfor interessen.

Jeg har sett litt på hjemmesiden deres, og har følgende spørsmål:

1. Leveres ikke Open Office med e-postprogram? Det kommer ihvertfall ikke
fram av hjemmesiden.

2. Det står at programmer skrevet i Word, Excel osv. kan åpnes i Open
Office. Men kan dokumenter skrevet i OpenOffice åpnes i MS, og behandles
videre f. eks. i Word? Det er jo like aktuelt andre veien.


Med vennlig hilsen
Jon I. Kjernlie
Hjorthehaven 54
1336 Sandvika
E-post: [EMAIL PROTECTED]

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Svar til