Det er problematisk å bruke Ctrl+Enter for å lage ny linje inne i en celle, det er umulig hvis jeg slår sammen flere celler og gjør det samme.

Hilsen
Steinar---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Svar til