På Wed, 26 Oct 2005 13:57:09 +0200, skrev Daniel Aleksandersen <[EMAIL PROTECTED]>:

Hei,

jeg har litt problemer med å finne fram til
feilrapporteringstjenesten på den norske OpenOffice.org nettområdet.

Den finn du under «Feilrapportar» til venstre. Du må registrera deg som brukar før du kan senda inn feilmeldingar.

Problemet jeg har med OpenOffice er at jeg ikke kan bruke CTRL +
Klikk i OpenOffice.org og jeg kan ikke åpne OpenDocument-dokumenter
som har tittler som inneholder Æ, Ø eller Å.

Du brukar Mac? Du kan prøva Eple + klikk i staden. Eg veit ikkje kvifor, men i ein del X11-baserte program er det Eple + klikk som må til ...

ÆØÅ går tilsynelatande fint hos meg, men ikkje-engelske teikn i filnamn er jo eit typisk problemområde på tvers av ulike plattformar. Difor prøver eg vanlegvis å unngå slikt.

Med helsing,
 Gaute Hvoslef Kvalnes

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

  • Feilrapporter Daniel Aleksandersen
    • Re: Feilrapporter Gaute Hvoslef Kvalnes

Svar til