På Tue, 01 Nov 2005 20:56:17 +0100, skrev Eivind <[EMAIL PROTECTED]>:

Hei!

Eg prøver å få til automatisk orddeling for norsk i
Scribus, og har spurt på postlista deira koss det skal
gå til. Dette er litt av svaret eg fekk:

All we need is a Norwegian hyphenation file, which are
the same as OO.org with an encoding line added. Submit
the file in a bug and I will add the file and
the necessary code to use it.

Eg lurer på kva fil som eigentleg er orddelingsfila
for norsk. For nynorsk, til dømes, er det to filer:
nn_NO.dic og nn_NO.aff.

Det er stavekontrollfiler.

Spørsmål: Er nokon av desse ei orddelingsfil? Og koss
vil ei teiknkodingslinje, som Scribus-utviklaren spør
etter, sjå ut?

Du treng hyph_nn.dic eller hyph_nb.dic frå pakken nedanfor. (Det er eigentleg akkurat same fila. Det går fint å bruka dei same orddelingsmønstra på bokmål og nynorsk.) Den første linja i fila viser teiknkodinga, så det kan godt henda at Scribus kan bruka fila som ho er.

http://no.openoffice.org/Filer/no_NO-pack.zip

Med helsing,
 Gaute Hvoslef Kvalnes

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Svar til