Der låg eit engelsk program i botnen frå før og stengte for opptak av 
nn.programmet. Elles gjekk det bra. Orsak bryet.
mvh.
Oddmund Utskarpen


----- Original Message ----- 
From: ODDMUND UTSKARPEN 
To: dev@no.openoffice.org 
Sent: Monday, November 27, 2006 11:16 AM
Subject: Feil


dev@no.openoffice.org

I dag lasta eg ned den nynorske versjonen av Open Office 2.0.4, nynorsk, 
Windows. Men det eg fekk var den engelske versjonen. Også enkeltprogramma er på 
engelsk. For eit par dagar sidan var det nynorsk på same staden. 

Helsing 

Oddmund Utskarpen 

Tlf. 74 16 95 03
  • Feil Øyvind Oland
    • Re: Feil Jørgen Grønlund
    • Fw: Feil ODDMUND UTSKARPEN
    • Feil ODDMUND UTSKARPEN

Svar til