dev@no.openoffice.org

I dag lasta eg ned den nynorske versjonen av Open Office 2.0.4, nynorsk, 
Windows. Men det eg fekk var den engelske versjonen. Også enkeltprogramma er på 
engelsk. For eit par dagar sidan var det nynorsk på same staden. 

Helsing 

Oddmund Utskarpen 

Tlf. 74 16 95 03

Svar til