Hei!

Jeg er student og bruker av OpenOffice. Veldig bra at det finnes et slikt
alternativ til Microsofts office-pakke.

Jeg savner imidlertid en funksjon i OpenOffice. Mulig at jeg bare ikke
finner den, men jeg tror ikke den er der.

Når man har plottet inn data i et xy-diagram, kan OpenOffice automatisk lage
den lineære kurven som passer best til dataene. Dette er flott, men jeg
skulle ønske at OpenOffice også viste funksjonen bak kurven, nemlig den som
ser slik ut: y=ax+b. Slik det er nå må man regne ut a og b selv.

--
Mvh
Regards

Rune Vegard Skullerud Fjellbo
Student

E-post: [EMAIL PROTECTED]

Fast adresse:
Postboks 497
1432 Ås
Norway

Universitetet for miljø- og biovitenskap
Norwegian University of Life Sciences

Svar til