Hei. Jeg har tidligere skrevet og fortalt om produktet vårt, e-læring i OpenOffice som blandt annet alle skoler i Stord Kommune benytter seg av. Totalt 1200 instalasjoner. Vår adresse er www.c-m.no. Der finner Dere også en demo av programmet vårt. Jeg tror dette er av interesse for alle da Dere ønsket at vi som leverete kurs tok kontakt med Dere. Vi ber om å få bli tatt med i listen Deres over tilbydere. Jeg håper å høre noe ifra Dere igjen snart.

Med vennlig hilsen
/Roy Arne Fylkesnes
Chiron Media
Telefon 92 85 34 79/

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Svar til