מצאתי כאן דיווח מפורט יותר על האסיפה, שמסיבה כלשהיא נשמט מהפרוטוקול שפורסם כאן קודם.
http://linmagazine.co.il/node/view/15360

חשוב אם כי לא נעים לקרוא.


ניר סופר

ִ

לענות