On Tue, 2005-12-20 at 09:39 +0200, Alon Altman wrote:
> On Tue, 20 Dec 2005, Oded S. Resnik wrote:
> 
> > לצערי התאור של אורנה של מה שקדם לחלק הרשמי של האספה נכון.
> > הצער שלי רב כי:
> > 1. ההתנהלות המאוד לא מכובדת של בחירת היו"ר. עם כל הכבוד לך
> > על מאמציך אלון (ואני מאוד מעריך) היה עליך לכבד את תוצאות
> > ההצבעה הראשונה, ולסייע למי שנבחר למלא את התפקיד.
> 
>  אני מסכים שההתנהות היתה לא מכובדת. אף אחד לא הודיע מראש כי הוא מתכוון
> להיות יו"ר האסיפה ולא טרח לקבל את החומרים הדרושים לכך. ברגע האחרון נעשה מחטף
> שאני באמת לא יודע מה מטרתו. אני יכול רק לשער שהמטרה קשורה בזה שלא ייחתם
> הפרוטוקול ולכן יחלו הליכי פרוק נגד העמותה.

סליחה על שאלה בסגנון "איבן השוטה" מסדרת סיפורי הילדים הרוסיים:
חוץ מהכרות כללית עם העמותה, אלו חומרים ואלו הכנות בעצם צריך בשביל להיות
יו"ר אסיפה?

לתומי חשבתי, שתפקידו של יו"ר אסיפה הוא רק לעקוב אחר סדר היום של האסיפה,
שכל חבר ממילא קיבל בדואר, להזמין את הדוברים לפי הסדר ולהורות לבאונסרים
לזרוק החוצה אנשים שמפריעים לדיונים. במילים אחרות, לתומי חשבתי שתפקידו
של יו"ר אסיפה זה בסך הכל תפקיד של שוטר ששומר על הסדר באסיפה. זה תפקיד
בשביל כל אדם תקיף שיש לו בטחון עצמי ושיכול להפחיד מתפרעים ע"י פרצוף
מאיים.

האם אני היחידי שרואה כאן בלבול בין תפקיד יו"ר אסיפה לבין תפקיד יו"ר
עמותה, שבאמת צריך לבוא עם חומר מוכן ולתת הרצאה ולהתמודד עם שאלות
מהנוכחים?

> 
> > 2. התנהגויות של כאלו ומערכת יחסים כאלו מסכנים את המשך קיום העמותה (לדעתי).
> 
>  אני מסכים ב-100%. אי הגשת דו"ח כספי במועד היא עילה לפרוק העמותה. אם יו"ר
> האסיפה לא היה טורח לחתום על הפרוטוקול (משום שהוא עסוק מדי) לא היה ניתן להגיש
> את הפרוטוקול לרשם העמותות, ולכן לא היה אפשר להמשיך לקיים את העמותה.
>  הבעייה מתעוררת כשאנשים העמוניינים בפרוק העמותה פועלים בדרכים עקיפות כדי
> להשיג מטרה זו.

לתומי חשבתי שאם יש כאלה שמאמינים שצריך לפרק את העמותה - וזו דעה לגיטימית
לחלוטין - הם חשפו את עצמם בדיונים, על ידי הסברים למה פירוק העמותה יהיה
טוב לקידום המטרות שלשמם קמה העמותה.

כל עוד לא ראיתי הסברים כאלה, אני מניח שהסכנה לקידום מטרות העמותה אינה
מאנשים שרוצים לפרק את העמותה אלא מאנשים שרוצים להשתלט עליה.

אני מדגיש "סכנה לקידום מטרות העמותה", לא "סכנה לקיום העמותה וניהולה", כי
אין לעמותה אף תפקיד חוץ מקידום המטרות שלשמן העמותה נוסדה.

לא אכפת לי מהפראנויה הזו, אבל לפחות שנדע את העמדות של האוייבים האמיתיים
ונראה שהם באמת קיימים.
                --- עומר
-- 
Every good master plan involves building a time machine. Moshe Zadka
My own blog is at http://www.livejournal.com/users/tddpirate/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with which
I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS: at http://www.zak.co.il/spamwarning.html


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

לענות