אמנם אני לא אמור להאכיל טרולים, אבל אם אשתוק זה עלול לאפשר לאנשים אחרים
לרמוס את זכויותיי לכן אגיב.

On Sat, 2006-01-14 at 12:45 +0200, Elad Efrat wrote:
> שלום,
> 
> לפני שאני מתחיל - עומר זק, בבקשה אל תגיב, לא מעניין אותי מה יש לך להגיד.

כמובן שלא מעניין את הוד מעלתו אלעד אפרת מה שיש לי להגיד. הוא אפילו לא
רוצה לאפשר לי להקשיב למה שיהיה לו לומר באירועים שבהם תידרש עבורי הנגשה
כדי שאוכל להבין את דבריו.

>  - כנקודה נוספת: אני מתנגד בכל תוקף שהעמותה תקצה אפילו אגורה אחת
>   כתקציב "משפטי" או כתקציב ל"הנגשה לאירועים". מטרת העמותה הברורה
>   היא קידום קוד פתוח ואין שום סיבה בעולם שהיא תתחיל לממן עורכי דין
>   או להתעסק בעבודות קבלנות.

על נושא התקציב המשפטי לא אגיב כאן.
ובקשר להנגשה לאירועים - כמובן שזה יקדם את פיתוח הקוד הפתוח על ידי מתן
האפשרות לאנשים עם מוגבלויות להשתתף באירועים רלבנטיים על בסיס שווה עם
אנשים ללא מוגבלויות.
והאירועים הרלבנטיים - מובן שהם אירועים שתורמים לקידום הקוד הפתוח - אחרת
אף אחד לא היה מתאמץ לארגן אותם.

                         --- עומר
-- 
MS-Windows is the Pal-Kal of the PC world.
My own blog is at http://www.livejournal.com/users/tddpirate/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with which
I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS: at http://www.zak.co.il/spamwarning.html


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

לענות