יש לי רעיון לגבי מקום
כיתת לינוקס בהוד השרון.

כיתת המחשבים בהוד השרון כוללת 13 עמדות בערך
אני צריך לקבל אישור לעניין מבית הספר
אבל נראה לי שלטובת מטרה טובה
כמו תרגום תוכנות ולומדותלצרכי קוד פתוח
יהיה אישור
 
בברכה
שי
 
On 1/18/06, Orna Agmon <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
On Wed, 18 Jan 2006, Marc A. Volovic wrote:

> Date: Wed, 18 Jan 2006 10:33:11 +0200
> From: Marc A. Volovic < [EMAIL PROTECTED]>
> To: Lior Kaplan <[EMAIL PROTECTED]>
> Cc: Ha'makor Discussions list < discussions@hamakor.org.il>
> Subject: Re: Translation Marathon
>
> Quoth Lior Kaplan:
>
> > I thought of have an event for a translation marathon (tras-athon ?! ).
> > I'd like to estimate how many people are interested to participate in
> > such an event.
>
> Translation of what? From which language to which language? Technical?
> Literary? Into/from Hebrew? What about Gujarati? I rather like Anglo-Saxon
> as some of you may know ;-)...
>
> Ic nylle aerest               ac leof aelmihtig
> Mid corthore and cyne to colpytte gecumon

Marc, you can begin by translating these lines :)

Seriously now, Lior wants to suggest a budget proposal. For that we need
to estimate the cost of such an event, for this we need to estimate the
number of volunteers that will agree/want to take part in such an event.

The point is to translate FOSS which needs translation to Hebrew, mainly
educational FOSS. This is a work that most Israelies can do, no need to
learn how to program. And it will give a boost to FOSS in education,
because those who wish to install FOSS for students and kindergarten
children will have proper software to install.

We know we cannot pay people - we do not have the amounts of money, and we
are prohibited by the bylaws. But we certainly can sponsor a translation
event, where volunteers will not get paid, but at least they will get fed:
a simbolic token of esteem to encourage people to volunteer.

Orna.
--
Orna Agmon http://ladypine.org/  http://haifux.org/~ladypine/
ICQ: 348759096


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]


לענות