לפני כמה שבועות היתה הודעה שמתכננים אסיפה כללית בתחילת חודש יולי 2006.
הוסבר שהמטרה של ההודעה היא כדי שאנשים יוכלו להגיש הצעות לסדר היום.
אחר כך לא ראיתי הודעות על האסיפה הכללית - לא תאריך, לא מקום, ולא מה יהיה
על סדר היום.
לא הגיעה הודעה על כך גם לא לתיבת ה-snailmail שלי.
                      --- עומר
-- 
May the holy trinity of $_, @_ and %_ be hallowed.
My own blog is at http://tddpirate.livejournal.com/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with which
I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS: at http://www.zak.co.il/spamwarning.html


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

לענות