מצורפים בזה קבצי כיתוביות (*.srt) כדי להציג את הסרט של רם-און אגמון
(גירסא של 6:04 דקות, אורך קובץ 55551624 תווים) עם כיתוביות.

כמובן שהכיתוביות אינן ברמה מקצועית. אם מישהו רוצה לשפר את הגירסא העברית
ו/או האנגלית - הוא מוזמן. לכיתוביות יש אותן זכויות היוצרים כמו לסרט
המקורי.

הקבצים הינם כדלקמן.

הוכנו על ידי בני צ'רניאבסקי:
democraty_hod_hasaron_linux_class.cp1255.srt - כיתוביות בעברית, קידוד
CP-1255
democraty_hod_hasaron_linux_class.utf8.srt - כיתוביות בעברית, קידוד
UTF-8

הוכן על ידי עומר זק ע"י תרגום הקבצים הנ"ל לאנגלית:
democraty_hod_hasaron_linux_class.en.srt

פקודת mplayer להצגת הסרט עם כיתוביות, בהנחה שהסרט וקובץ כיתוביות כבר
הורדו למחשבך:
mplayer -subcp utf8 \
 -sub democraty_hod_hasaron_linux_class.utf8.srt \
 democraty_hod_hasaron_linux_class.wmv \
 -font David -noflip-hebrew-commas

אם אינך רואה אותיות עבריות, בדוק בעזרת fc-list איזה פונט TrueType עם
עברית יש לך וכתוב את שמו במקום David בפקודה דלעיל.

זמן עבודה שנדרש למשימת התרגום מעברית לאנגלית:
סה"כ 85 כיתוביות.
זמן תרגום - 50 דקות.
משימות נלוות - התקנת mplayer ותיצורו, פתירת בעיות קטנות, צפייה בסרט כמה
פעמים, דוא"ל - בערך שעה.

מי שאחראי על אחסון הסרט באתר באינטרנט, בבקשה לשים את קבצי הכיתוביות יחד
עם הסרט ולהודיע לי באיזה URL-ים הם נמצאים.

                        --- עומר

Attachment: democraty_hod_hasaron_linux_class.cp1255.srt
Description: Binary data

1
00:00:03,700 --> 00:00:07,498
= Free class in democratic school =

2
00:00:07,498 --> 00:00:14,077
[Children play and talk]

3
00:00:14,077 --> 00:00:19,307
= Linux-based computer lab =

4
00:00:19,553 --> 00:00:20,409
Shay: OK??

5
00:00:23,470 --> 00:00:27,065
Nice. How much is 270 plus 360 divided by 2?

6
00:00:27,065 --> 00:00:28,383
= Hod Hashron Democratic School =
Yaheli: plus??

7
00:00:28,454 --> 00:00:32,361
= Hod Hashron Democratic School =
Shay: you add them, divide by two and you reach the middle.

8
00:00:32,402 --> 00:00:34,486
Raal: at beginning, I knew nothing,

9
00:00:34,568 --> 00:00:38,327
now I know to operate the PC,

10
00:00:38,424 --> 00:00:41,039
I know how to use the turtle,

11
00:00:41,248 --> 00:00:43,432
Interviewer: the turtle? What is the turtle?

12
00:00:43,432 --> 00:00:50,339
Raal: yes, the turtle is program,
we give it all kinds of commands

13
00:00:50,339 --> 00:00:52,769
Interviewer: can you demo it?
Raal: yes, see:

14
00:00:53,035 --> 00:00:56,610
FW is forward

15
00:00:56,610 --> 00:01:00,103
TL is turn left

16
00:01:00,204 --> 00:01:02,594
TR is turn right

17
00:01:03,205 --> 00:01:06,372
Shay - Yasmin's father: yes?

18
00:01:06,372 --> 00:01:09,253
Interviewer: you are both parent and...
Shay: I am also school teacher.

19
00:01:09,253 --> 00:01:11,253
Interviewer: ...teacher in school?
Shay: of course.

20
00:01:11,253 --> 00:01:17,384
I am also student in incubator for 
social-educational entrepreneurship

21
00:01:17,384 --> 00:01:20,469
of the Institution for Democratic Education in
the Kibbutzim Seminar

22
00:01:20,469 --> 00:01:22,471
Interviewer: after this, are there more teachers
who replace you?

23
00:01:22,572 --> 00:01:25,903
Shay: Yes. The Bible teacher, for example, uses the lab

24
00:01:25,903 --> 00:01:31,992
because for learning disabled pupils it is easier to type
term papers on computer than to write on paper.

25
00:01:31,992 --> 00:01:35,669
So it happens that children, who did nothing until
now, suddenly write term papers!

26
00:01:35,669 --> 00:01:41,247
The next idea is to darken the room or the hall and
with a projector create a planetarium on the ceiling

27
00:01:42,636 --> 00:01:45,333
Thaya: In logo I do...

28
00:01:45,333 --> 00:01:46,291
[Yay! I exploded!]

29
00:01:47,147 --> 00:01:56,402
Thaya: I am trying to do the multiplication table using REPEAT
and I love the computers class.

30
00:01:56,503 --> 00:01:58,055
[Children at a free hour surf the Internet]

31
00:01:58,136 --> 00:02:01,813
[Ittai and Noam play] Noam: Yaa! Whaw! Yahoo!

32
00:02:02,139 --> 00:02:06,328
It is Yeti, and this is Cargo - Wild Cargo

33
00:02:06,328 --> 00:02:10,680
- Yeti - is it strong and eveil?
- Very much, also Wild Cargo

34
00:02:10,680 --> 00:02:17,158
Shay: the class is based upon a Linux server and weak workstations.
The weak ones are 486 through Pentium II computers

35
00:02:17,158 --> 00:02:22,980
which we got as donations from various companies. The server was
donated by "Hamakor" and we built here a computer room.

36
00:02:22,980 --> 00:02:26,985
First of all, the most important for me, the operating
system which we use is Linux

37
00:02:27,067 --> 00:02:29,968
[explaining to Tomer about computer loops]
Work environment at negligible cost to the school

38
00:02:29,968 --> 00:02:36,446
No problem of children having here (for free) the OS but if they
want it at home, they must steal it.

39
00:02:36,547 --> 00:02:40,552
Since Linux is free, I can hand out CDs to children to bring home.

40
00:02:40,593 --> 00:02:44,843
Now, for Windows it was possible to find educational software packages
for Logo, no shortage, there are thousands,

41
00:02:44,843 --> 00:02:48,010
but here educational software comes naturally together with the OS

42
00:02:48,010 --> 00:02:52,852
Everything is in Hebrew, the children do not need to think
too much how to do it.

43
00:02:52,852 --> 00:02:57,490
I tell them "Click here and here and here"
and then they can work independently.

44
00:02:57,613 --> 00:02:59,859
Each child has his own account on the server

45
00:02:59,859 --> 00:03:02,904
so he can save his files at his own directory,

46
00:03:02,921 --> 00:03:06,006
He has his own corner in the computer, he designs
his desktop however he wants to

47
00:03:06,006 --> 00:03:09,643
If you look around, you will see -
there are a variety of designed desktops.

48
00:03:09,643 --> 00:03:14,340
For 15,000NIS (about $3400) you create classroom having
30 workstations
[Hamakor helped reduce costs with hardware donations from businesses]

49
00:03:14,340 --> 00:03:18,917
Several pupils learn programming - at beginning it
was only 4th,5th,6th grades, who learned Logo

50
00:03:18,917 --> 00:03:23,351
Afterwards, also 2nd and 3rd grades joined, and amazingly
they write unbelievable code.

51
00:03:23,351 --> 00:03:25,538
Only a moment, yes Yaheli?

52
00:03:25,538 --> 00:03:31,443
Yaheli: how much is 350 divided by 2?
Shay: how much is three hundred *and fifty* divided by 2?

53
00:03:31,443 --> 00:03:34,446
How did you reach 350 divided by 2?

54
00:03:34,446 --> 00:03:40,288
He asked me which angle to lower the turtle from among
360 degrees which it can move to

55
00:03:40,288 --> 00:03:44,498
(The turtle is Logo's graphical cursor)
to complete the exercise which I gave him

56
00:03:44,498 --> 00:03:48,195
which is to draw with one line a house with X inside.

57
00:03:48,195 --> 00:03:52,320
Interviewer: with one line?
Shay: yes, as if without raising the turtle and without redrawing lines.

58
00:03:53,157 --> 00:03:56,364
Interviewer: not a trivial exercise.
Shay: not trivial. In which grade are you, Yaheli?

59
00:03:56,364 --> 00:03:58,449
Yaheli: 2nd grade.
Shay: 2nd grade the child!

60
00:03:58,449 --> 00:04:01,389
Pupils: I did not understand... [speaking with Shay]

61
00:04:01,471 --> 00:04:11,667
Shay: you may go and I... [speaking with pupils]

62
00:04:11,667 --> 00:04:16,588
Interviewer: if someone wants to promote this project
and his technical knowledge is mostly Windows-based?

63
00:04:16,588 --> 00:04:21,305
We will help 1 to 1 1/2 days to set it up in classroom;

64
00:04:21,346 --> 00:04:24,553
Thus far, few volunteers chipped in everytime installations
were needed.

65
00:04:24,553 --> 00:04:30,151
For support, he will need 2-3 days to understand the basic
idea, and if he wants to go deeper into it,

66
00:04:30,151 --> 00:04:33,134
Interviewer: then is there a support phone?
Shay: there is a support phone, there is E-mail,

67
00:04:33,134 --> 00:04:37,667
there are very large support groups in
www.whatsup.co.il, no problems.

68
00:04:37,667 --> 00:04:41,100
Interviewer: how reliable is the system, how many times...
Shay: so far it did not crash yet.

69
00:04:41,100 --> 00:04:43,961
Interviewer: viruses, such problems?
Shay: there are no viruses in Linux.

70
00:04:43,961 --> 00:04:48,698
Interviewer: no viruses in Linux?
Shay: no, there is something called worms, I did not see them here yet...

71
00:04:48,698 --> 00:04:54,461
Each one has his own account,
and if he damages his account or erases anything,

72
00:04:54,624 --> 00:04:58,953
in one and quarter minutes I reinitialize his
account and he is back to starting point.

73
00:04:58,953 --> 00:05:02,752
If they break the admin password - this
is a different story...

74
00:05:02,752 --> 00:05:09,206
but I will be very, very glad if they do :-)
Interviewer: yes, we'll learn from them.

75
00:05:09,206 --> 00:05:13,495
Shay: nu, what, where is your problem?
What do you need to do?

76
00:05:13,495 --> 00:05:15,373
Yaheli: do not know... shorten so that it will be...

77
00:05:15,373 --> 00:05:20,846
Shay: you know what else you can do?
Change here the angle at bit - but wait a moment...

78
00:05:20,846 --> 00:05:28,221
For more details about the way also your children can
enjoy the advantages of a Linux computer lb, you are
invited to contact "Hamakor"
= www.hamakor.org.il =

79
00:05:28,221 --> 00:05:35,984
Photography: Ram-on Agmon www.qac.co.il
Editing: Ram-on Agmon, Eran Vered
Produced as volunteer effort for "Hamakor"

80
00:05:36,186 --> 00:05:38,862
= You are invited to copy, duplicate and distribute =
All rights broken

81
00:05:38,862 --> 00:05:41,355
www.hamakor.org.il/schools.html

82
00:05:41,355 --> 00:05:47,789
Participated:
Itay, Yaheli, Yoel, Noam, Adi, Michael, Yonathan, Lior ...

83
00:05:47,789 --> 00:05:51,610
Participated:
Shay, Thaya, Tomer L., Tomer T., Itush, Loten, Raal

84
00:05:51,610 --> 00:05:58,596
Captions: Beni Cherniavsky
English translation: Omer Zak

85
00:06:04,705 --> 00:06:08,096
www.hamakor.org.il/schools.html

1
00:00:03,700 --> 00:00:07,498
= כיתה חופשיה בבית ספר דמוקרתי =

2
00:00:07,498 --> 00:00:14,077
[ילדים משחקים ומדברים]

3
00:00:14,077 --> 00:00:19,307
= מעבדת מחשבים מבוססת לינוקס =

4
00:00:19,553 --> 00:00:20,409
שי: בסדר?

5
00:00:23,470 --> 00:00:27,065
יופי. כמה זה 270 ועוד 360 חלקי 2?

6
00:00:27,065 --> 00:00:28,383
= בית הספר הדמוקרטי הוד השרון =
יהלי: ועוד?

7
00:00:28,454 --> 00:00:32,361
= בית הספר הדמוקרטי הוד השרון =
שי: אתה מחבר אותם, עושה חלקי 2 ואתה מגיע לאמצע.

8
00:00:32,402 --> 00:00:34,486
ראאל: בהתחלה לא ידעתי כלום,

9
00:00:34,568 --> 00:00:38,327
עכשיו אני יודע איך להפעיל את המחשב,

10
00:00:38,424 --> 00:00:41,039
אני יודע איך משתמשים בצב,

11
00:00:41,248 --> 00:00:43,432
מראיין: הצב? מה זה הצב?

12
00:00:43,432 --> 00:00:50,339
ראאל: כן, הצב זה תוכנה שעושים כל־מיני הוראות בתוכה

13
00:00:50,339 --> 00:00:52,769
מראיין: אתה יכול להראות לי?
ראאל: כן, הנה:

14
00:00:53,035 --> 00:00:56,610
FW זה קדימה

15
00:00:56,610 --> 00:01:00,103
שמאלה זה TL

16
00:01:00,204 --> 00:01:02,594
ימינה זה TR

17
00:01:03,205 --> 00:01:06,372
שי — אבא של יסמין:
כן?

18
00:01:06,372 --> 00:01:09,253
מראיין: אתה גם הורה וגם ...
שי: אני גם מורה בבית ספר.

19
00:01:09,253 --> 00:01:11,253
מראיין: ...גם הורה בבית־ספר?
שי: בוודאי.

20
00:01:11,253 --> 00:01:17,384
ואני גם סטודנט בחממה ליזמות חברתית חינוכית

21
00:01:17,384 --> 00:01:20,469
של המכון לחינוך דמוקרטי בסמינר הקיבוצים

22
00:01:20,469 --> 00:01:22,471
מראיין: אחרי זה יש עוד מורים שמחליפים אותך?

23
00:01:22,572 --> 00:01:25,903
שי: כן. המורה לתנ"ך, למשל, משתמשת במעבדה

24
00:01:25,903 --> 00:01:31,992
כי תלמידים עם קשיי למידה הרבה יותר קל להם
לתקתק עבודות על מחשב מאשר לכתוב על נייר

25
00:01:31,992 --> 00:01:35,669
ואז יוצא שילדים שעד עכשיו
לא היו עושים כלום, כותבים עבודות פתאום!

26
00:01:35,669 --> 00:01:41,247
הרעיון הבא זה להחשיך את החדר או את האולם
ועם מקרן לעשות פלנטריום על התקרה

27
00:01:42,636 --> 00:01:45,333
תאיה: בלוגו אני עושה...

28
00:01:45,333 --> 00:01:46,291
[איה! התפוצצתי!]

29
00:01:47,147 --> 00:01:56,402
תאיה: אני מנסה לעשות את לוח הכפל בעזרת REPEAT
ואני אוהבת את הכיתת מחשבים.

30
00:01:56,503 --> 00:01:58,055
[ילדים בשיעור חופשי גולשים באינטרנט]

31
00:01:58,136 --> 00:02:01,813
[איתי ונועם משחקים] נועם: יה! וואהו! יאהו!

32
00:02:02,139 --> 00:02:06,328
— זה ייטי, וזה קרגו — ויילד קרגו

33
00:02:06,328 --> 00:02:10,680
— ייטי זה רע חזק?
— מאוד, וגם ויילד קרגו

34
00:02:10,680 --> 00:02:17,158
שי: הכיתה נבנתה על שרת לינוקס ותחנות חלשות.
התחנות החלשות זה מ־486 עד פנטיום 2

35
00:02:17,158 --> 00:02:22,980
שקיבלנו תרומות מכל מיני חברות, את השרת תרמה
עמותת "המקור" ואנחנו הקמנו פה חדר מחשב.

36
00:02:22,980 --> 00:02:26,985
ראשית, הכי חשוב מבחינתי, מערכת ההפעלה
שאנחנו משתמשים בה היא לינוקס

37
00:02:27,067 --> 00:02:29,968
[הסבר לתומר על לולאות מחשב]
איזה סביבת עבודה בעלות אפסית לבית־ספר

38
00:02:29,968 --> 00:02:36,446
שום בעיה של יש לילדים (אפילו בחינם) את מערכת
ההפעלה פה, אבל בבית אם הם רוצים הם צריכים לגנוב אותה

39
00:02:36,547 --> 00:02:40,552
כיוון שלינוקס היא חינמית, אני יכול לחלק לילדים CD הביתה.

40
00:02:40,593 --> 00:02:44,843
עכשיו, גם ב־windows היה אפשר למצוא
לומדה ללוגו — לא חסר, יש אלפים,

41
00:02:44,843 --> 00:02:48,010
אבל פה לומדה באה עם מערכת ההפעלה, באופן טבעי,

42
00:02:48,010 --> 00:02:52,852
הכל בעברית, הילדים לא צריכים
יותר מדי לחשוב איך לעשות את זה

43
00:02:52,852 --> 00:02:57,490
אני אומר להם "תקליקו פה, פה ופה",
ומאז הם כבר יכולים לעבוד לבד.

44
00:02:57,613 --> 00:02:59,859
לכל ילד יש פה חשבון משלו על השרת

45
00:02:59,859 --> 00:03:02,904
כך שהוא יכול לשמור את הקבצים במקום משלו,

46
00:03:02,921 --> 00:03:06,006
יש לו פינה משלו במחשב, הוא מעצב
את שולחן העבודה איך שהוא רוצה

47
00:03:06,006 --> 00:03:09,643
אם תעבור אחרי זה , תראה —
יש פה שלל שולחנות עבודה מעוצבים.

48
00:03:09,643 --> 00:03:14,340
ב־15,000 שקל אתה מרים כיתה של 30 עמדות.
[עמותת המקור עזרה לצמצום העלויות הללו
באמצעות תרומות חומרה מעסקים]

49
00:03:14,340 --> 00:03:18,917
הרבה לומדים תיכנות — בהתחלה
זה היה רק ד', ה', ו' שלמדו לוגו

50
00:03:18,917 --> 00:03:23,351
ואחרי זה ב' וג' הצטרפו ולמרה הפלא,
הם כותבים קוד שזה לא יאמן.

51
00:03:23,351 --> 00:03:25,538
רק שניה — כן, יהלי?

52
00:03:25,538 --> 00:03:31,443
יהלי: כמה 350 לחלק ל־2?
שי: כמה זה שלוש־מאות *חמישים* לחלק ל־2?

53
00:03:31,443 --> 00:03:34,446
איך הגעת ל־350 לחלק ל־2?

54
00:03:34,446 --> 00:03:40,288
הוא שאל אותי באיזה זווית להוריד את הצב
מבין 360 המעלות שהוא יכול לנוע אליהם

55
00:03:40,288 --> 00:03:44,498
(הצב זה סמן הציור של הלוגו)
כדי להשלים את התרגיל שנתתי לו

56
00:03:44,498 --> 00:03:48,195
שזה לצייר בקו אחד בית עם X בפנים, בלוגו.

57
00:03:48,195 --> 00:03:52,320
מראיין: בקו אחד?
שי: כן, כאילו בלי להרים את הצו ובלי לחזור על קווים.

58
00:03:53,157 --> 00:03:56,364
מראיין: לא תרגיל פשוט.
שי: לא פשוט. באיזה כיתה אתה יהלי?

59
00:03:56,364 --> 00:03:58,449
יהלי: ב'.
שי: כיתה ב' הילד!

60
00:03:58,449 --> 00:04:01,389
תלמידים: לא הבנתי... [מדברים עם שי...]

61
00:04:01,471 --> 00:04:11,667
שי: אתה יכול ללכת ואני... [מדבר עם תלמידים...]

62
00:04:11,667 --> 00:04:16,588
מראיין: אם בן־אדם מעוניין להריץ את הפרוייקט הזה
והידע הטכני שלו נובע בעיקר מחלונות?

63
00:04:16,588 --> 00:04:21,305
נעזור לו בהתקנה יום–יום וחצי כדי להרים את זה בכיתה;

64
00:04:21,346 --> 00:04:24,553
מן הסתם, עד עכשיו כל ההתקנות התגייסו כמה חבר'ה.

65
00:04:24,553 --> 00:04:30,151
לגבי תמיכה, יקח לו יומיים–שלושה
להבין את הרעיון העיקרי, ואם הוא רוצה להכנס,

66
00:04:30,151 --> 00:04:33,134
מראיין: ואז יש טלפון?
שי: יש טלפון, יש אימייל,

67
00:04:33,134 --> 00:04:37,667
יש קבוצות תמיכה מאוד מאוד גדולות
ב־www.whatsup.co.il שתומכות בעניין, אין בעיה.

68
00:04:37,667 --> 00:04:41,100
מראיין: מה האמינות של המערכת, כמה...?
שי: היא עדיין לא נפלה!

69
00:04:41,100 --> 00:04:43,961
מראיין: וירוסים, בעיות כאלה?
שי: אין וירוסים בלינוקס.

70
00:04:43,961 --> 00:04:48,698
מראיין: אין וירוסים בלינוקס?
שי: לא, יש דבר שנקרא תולעים, אני עוד לא ראיתי פה...

71
00:04:48,698 --> 00:04:54,461
לכל אחד יש את החשבון שלו,
במידע והוא מזיק לחשבון שלו מוחק איזה משהו,

72
00:04:54,624 --> 00:04:58,953
בדקה ורבע אני מתאחל לו
את החשבון והוא חזר למצב התחלה.

73
00:04:58,953 --> 00:05:02,752
במידה והם פורצים את סיסמת
המנהל — זה כבר סיפור אחר...

74
00:05:02,752 --> 00:05:09,206
אבל זה אני מאוד, מאוד אשמח אם הם יעשו :-)
מראיין: כן, נלמד מהם.

75
00:05:09,206 --> 00:05:13,495
שי: נו, מה, איפה הבעיה שלך?
מה אתה צריך לעשות?

76
00:05:13,495 --> 00:05:15,373
יהלי: לא יודע... לקצר שזה יהיה...

77
00:05:15,373 --> 00:05:20,846
שי: אתה יודע מה עוד אתה יכול לעשות?
לשנות פה את הזווית קצת — אבל זה תכף...

78
00:05:20,846 --> 00:05:28,221
לפרטים נוספים על האופן שבו גם ילדיכם
יוכלו ליהנות מהיתרונות שבמעבדת לינוקס
אתם מוזמנים לפנות לעמותת המקור
= www.hamakor.org.il =

79
00:05:28,221 --> 00:05:35,984
צילום: רם־און אגמון www.qac.co.il
עריכה: רם־און אגמון, ערן ורד
הופק בהתנדבות עבור עמותת המקור

80
00:05:36,186 --> 00:05:38,862
= אתם מוזמנים להעתיק, לשכפל ולהפיץ =
כל הזכויות שבורות

81
00:05:38,862 --> 00:05:41,355
www.hamakor.org.il/schools.html

82
00:05:41,355 --> 00:05:47,789
השתתפו:
איתי, יהלי, יואל, נועם, עדי, ...

83
00:05:47,789 --> 00:05:51,610
השתתפו:
... מיכאל, יונתן, ליאור, שי, תאיה, ...

84
00:05:51,610 --> 00:05:58,596
השתתפו:
... תומר ל., תומר ת., איטוש, לוטן, ראאל

85
00:06:04,705 --> 00:06:08,096
www.hamakor.org.il/schools.html


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

לענות