אם זה לא היה בחוק, עדיין הייתי מצפה ליוזמות כאלו מכל ועדת ביקורת בכלל
ובהקשר של עמותות לקידום שיתוף ושקיפות ידע בפרט. בהצלחה :-)


2013/11/13 Doron Ofek <do...@ofek.biz>

>
> שלום לכולם,
>
> בעבר, עמדה לוועדת הביקורת חוות דעת משפטית, אשר הגדירה את המגבלות , הגבולות
> והסמכויות של פעילות וועדת הביקורת.
> וועדת הביקורת למעשה היתה מוגבלת לתחום יחסית צר של פעילות.
> בעקבות כך, הפנה את תשומת ליבנו מר שי ברגר, חבר וועדת הביקורת לכך שלאור
> שינוי בחוק העמותות לוועדת הביקורת יש סמכות הרבה יותר רחבה, ועל כך יש להודות
> לו.
>
> שי , רצה לפנות לעו"ד קלינגר לקבל את חוות דעתו, אולם לאור אירוע שהיה כאן
> הוא המתין עם הנושא - פשוט כי הוא לא רצה להוסיף שמן למדורה, ועל כך יש להודות
> לו פעם שניה.
>
> בימים האחרונים, ולאחר שאותו אירוע גווע, פנה שי אל עו"ד קלינגר, וסמכויות
> וועדת הביקורת הינן כדלקמן:
>
> *תפקידים (תיקון מס' 10) תשס"ז-2007*
>
> 30.   אלה תפקידי ועדת הביקורת או הגוף המבקר:
>
> (1) לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה
> למטרותיה;
>
> (2) לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;
>
> (3) לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;
>
> (4) להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה;
>
> (5) לבדוק את עניניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי
> השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;
>
> (6) לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה;
>
> (7) להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף
> זה.
>
>
> המסקנה היא שלמעשה לוועדת הביקורת יש סמכויות נרחבות בכל הקשור לבדיקה ובקרה
> על פעילות העמותה והוועד.
>
> לידיעתכם.
>
> העתקים:  ועד העמותה.
>         ועדת הביקורת.
>
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
>
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות