לידיעתכם התפרסמה מכרז ליעוץ בתחום יישומי קוד פתוח לרשות התקשוב:

https://www.mr.gov.il/officestenders/Pages/officetender.aspx?pID=629902Shimon Shore
Chief Architect, Open Source Program
Israel Ministry of Science and Technology<http://www.most.gov.il/>
Israel Ministry of Culture and Sport

[cid:image002.jpg@01D25074.DFC14760]

שמעון שור
ארכיטקט ראשי, מיזם קוד פתוח
משרד המדע והטכנולוגיה<http://www.most.gov.il/>
משרד התרבות והספורט

074-7009550
054-9042380
shim...@most.gov.il<mailto:shim...@most.gov.il>_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות