On 16/02/2019 13:40, Omer Zak wrote:
שחר,

עד כמה שידוע לי, צעד אחד ננקט נגד אורי עידן: הוא נחסם מרשימת הדיוור הזו
לתקופה מסוימת.

זה מאוד מצער אותי. קיוויתי שהשקט שנוצר פתאום נובע מזה שהוא התפכח לנזק שהוא עושה לעצמו.


כך או כך, החסימה שלו נובעת מההתנהגות שלו על הרשימה, ולא משום דבר שהוא הואשם בו ע״י צדדים שלישיים.


כמו כן, לא התייחסת לשאלה האם עמותת המקור בכלל היתה צריכה להגיב על
ההאשמות נגד אורי עידן. כאן נמצא הקשר לקוד ההתנהגות.
אני מאוד נגד קוד התנהגות שאומר לעמותה שאסור לה להתייחס להאשמה חמורה שחבר ועד בה לשעבר הואשם בה.
 ההצעה הנוכחית שלי
לשינויים בקוד ההתנהגות היא כדי שלא יהיה ספק שהעמותה פטורה מהצורך להגיב
להאשמות נגד פעילים לשעבר שלה בתחומים, שאינם קשורים לתוכנה חופשית.
רק להגיד שהיא פטורה לא היה, לדעתי, חוסך את הסבב הקודם והנוכחי. אני חושב שהועד חשב שהוא צריך
בהנחה שהעמותה בכלל היתה צריכה להגיב על ההאשמות, עמדה בפני העמותה
האפשרות (שאני מצטער שלא חשבתי על זה בזמנו) של גינוי המעשים בלי להזכיר
באופן רשמי את שמו של מי שהמעשים מיוחסים לו.

רעיון זוועתי, לדעתי. הודעות „מישהו עשה משהו ואנחנו מביאים שאת נפש מהדבר הזה שאנחנו לא מגלים לכם מה הוא או מי עשה אותו” הן לא פשרה. הן התקרנפות. אם לשם מכוונים, כבר עדיף להגיד שלא אומרים כלום.

 כמו כן לא הודגש קיום חזקת
החפות.

יכול להיות שהיה מקום לציין בהודעה את העובדה שהאשמה היא רק בגדר האשמה. על זה אני אומר שני דברים:

1. הכשל פה, במידה ואפשר לקרוא לו כזה, קטן עד כדי זוטות.

2. לאור הסרטון שהיה מלווה לכתבה, אני בהחלט יכול לסלוח לוועד שלא הוסיף את המשפט הזה.


בסופו של יום, מה שקרה פה זו תגובה מתונה יחסית של הועד להאשמה חריפה, ונשוא תגובה שחטא פה בחטא הטפשות ע״י כך שניסה להוריד את התגובה בבריונות שלושה חודשים אחרי שניתנה, ובכך חשף את ההאשמות נגדו ל„דור חדש” של אנשים שלא שמעו עליהן קודם. אפקט סטרייסנד קלאסי.


אם אנחנו רוצים ביקורת על הועד, יש לי בכל זאת שתיים או שלוש:


  1. היה צריך לחסום קודם. אם אכן נחסם, הרי שזו אחת החסימות המוצדקות יותר.
  2. נסיון העבר אומר שלא חוסמים בשלב ראשון את בן האדם, אלא את הנושא (כלומר, מדליקים מודרציה על הרשימה ואז חוסמים כל הודעה בנושא). אחרת נוצר מצב שבו אנשים מגיבים לבן אדם שלא יכול לענות, וזה לא מצב רצוי.
  3. אם חסמתם מישהו (או נושא מסויים), צריך להודיע על כך. „פומביות ההחלטות” וכו׳.

אני ציפיתי לראות הודעה שאומרת „אנחנו חוסמים את הדיון על ההאשמות של אורי עידן ל–24 שעות בתקווה שיירגע”.


שחר

_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות