שלום, אני קצת המום מעושר ההבעה בקבוצה. אך יש לי סבלנות רבה, ואני עוד מקווה לדוג מזה משהו מעניין על קוד פתוח וההטמעה שלו בחברה. טרם מצאתי. אז אני אתן לזה עוד כחודש. תודה.
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות