On Wed, 26 Oct 2016 19:35:00 +0200 Michal Stanke<msta...@mozilla.cz>  wrote:

 # *clear, remove*: Podobně jako argument a parametr.


Dne 27.10.2016 v 13:32 Petr Kovar napsal(a):

+1

Attachment: smime.p7s
Description: Elektronicky podpis S/MIME

_______________________________________________
diskuze mailing list
diskuze@lists.l10n.cz
http://lists.l10n.cz/mailman/listinfo/diskuze

Odpovedet emailem