Michal Stanke

     * *locale*: Zde bych přidal možnost překladu jako /jazyk/, ale
       záleží na kontextu použití.


Stanislav Horáček

   Má-li stejný význam jako "jazyk", asi by měl být "language" už v originále.


Attachment: smime.p7s
Description: Elektronicky podpis S/MIME

_______________________________________________
diskuze mailing list
diskuze@lists.l10n.cz
http://lists.l10n.cz/mailman/listinfo/diskuze

Odpovedet emailem