Michal Stanke

     * *next*: Zde navrhuji doplnit /další/.


Václav Čermák

   next - další


Stanislav Horáček

   Souhlas.


Attachment: smime.p7s
Description: Elektronicky podpis S/MIME

_______________________________________________
diskuze mailing list
diskuze@lists.l10n.cz
http://lists.l10n.cz/mailman/listinfo/diskuze

Odpovedet emailem