Michal Stanke

   *parse, parser*: Tady si nejsem jistý. Ale překlad jako analyzovat
   mi nepřijde vždy vhodný. Třeba pod analýzou XML si představím
   ledacos, ale asi ne úplně to, co to má být.


Petr Písař

   Rozebrat, rozbor. Vzpomeňte si na větný rozbor v hodinách českého jazyka.

   S parserem je to těžký stejně jako se slovy reader a writer.


Petr Kovář

   Asi by chtělo doplnit více  možných překladů.

   
https://www.microsoft.com/language/en-us/Search.aspx?sString=parse&langID=cs-cz


Attachment: smime.p7s
Description: Elektronicky podpis S/MIME

_______________________________________________
diskuze mailing list
diskuze@lists.l10n.cz
http://lists.l10n.cz/mailman/listinfo/diskuze

Odpovedet emailem