Michal Stanke

     * *resource*: Zde navrhuji doplnit /zdroj/.


Petr Kovář

   +1


Attachment: smime.p7s
Description: Elektronicky podpis S/MIME

_______________________________________________
diskuze mailing list
diskuze@lists.l10n.cz
http://lists.l10n.cz/mailman/listinfo/diskuze

Odpovedet emailem