Michal Stanke

     * *Do you really want...*: Nepodařilo se mi najít diskuzi. Bylo by
       možno zahrnout také /Opravdu chcete.../?


Stanislav Horáček

   Ještě bych přidal k "opravdu" otázky začínající "are you sure".


Attachment: smime.p7s
Description: Elektronicky podpis S/MIME

_______________________________________________
diskuze mailing list
diskuze@lists.l10n.cz
http://lists.l10n.cz/mailman/listinfo/diskuze

Odpovedet emailem