Michal Stanke

     * *revoke*: V kontextu certifikátů mi přijde srozumitelnější
       /certifi//kát zneplatnit/ než /certifikát odvolat/.


Petr Kovář

   Ten důvod byl možná i konzistence s MS:

   
https://www.microsoft.com/language/en-us/Search.aspx?sString=revoke&langID=cs-cz


Michal Stanke

No, stejně mi odvolání moc nezní. Možná ještě zrušit platnost.

Attachment: smime.p7s
Description: Elektronicky podpis S/MIME

_______________________________________________
diskuze mailing list
diskuze@lists.l10n.cz
http://lists.l10n.cz/mailman/listinfo/diskuze

Odpovedet emailem